Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Mijn Capabel

Vanaf 1 september 2017 gebruikt de hogeschool Mijn Capabel als Learning Management Systeem. Mijn Capabel is gebaseerd op Moodle.

Privacy verklaring

Hier tref je de privacy verklaring van Capabel Hogeschool conform de AVG. Het volledige privacyreglement tref je bij de downloads.

Downloads

De actuele voorwaarden en onderwijs- en examenreglement (OER) waaronder Capabel Hogeschool onderwijs verzorgt kun je hieronder downloaden. Capabel Hogeschool is een door het ministerie van OCW erkende Hogeschool en voldoet aan de voorwaarden van het Keurmerk NRTO.

Bureau Onderwijs- en studentenzaken

Op het bureau Onderwijs- en studentenzaken zijn taken bijeengebracht die betrekking hebben op de organisatie van het onderwijs. De werkzaamheden zijn (o.a.) gericht op:

 Voor onderstaande zaken is iedereen welkom:

Examencommissies

Voor de opleidingen is er een examencommissie benoemd. Leden van de commissie zijn extern of  docenten van Hogeschool Capabel Hogeschool, betrokken bij de uitvoering van het onderwijs. De Examencommissie behandelt alle algemene zaken van de opleiding.

De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn neergelegd in het Onderwijs- en Examenreglement. 

De Examencommissies Sociale Zekerheid en Rechten bestaan uit:
Drs. Lex Evers (voorzitter)
Mr. Annemieke Oostveen
Mr. Hans Rijken van Olst


De Examencommissie Verpleegkunde bestaat uit:
Drs. Lex Evers (voorzitter)
Henk de Niet MA
Drs. Liesbeth Garrels

De Examencommissies Toegepaste Psychologie en Social Work bestaan uit:
Drs. Lex Evers (voorzitter)
Henk de Niet, MA
Drs. Suzanne van den Biggelaar
Drs. Hans van Iersel

De Examencommissie Farmaceutisch Consulent bestaat uit:
Drs. Jeroen Mentink (voorzitter)
Drs. Lex Evers
Drs. Koert Boelee

Studentendecaan

Per e-mail bereikbaar: studentendecaan@capabelhogeschool.nl

Capabel voor studenten

Studenten en oud studenten beslissen mee over de opleidingsinhoud en gang van zaken van de Hogeschool. Dit is het gevolg van het informele karakter van Capabel. Er is ook een formele betrokkenheid van studenten door middel van lidmaatschap van de Opleidingscommissie. Wil je eens een (afgestudeerde) student spreken dan kun je altijd contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs op het hoofdkantoor. Zij helpen je op een plezierige en deskundige manier verder. Wij zijn bereikbaar op 088- 2701277 of per mail opleiding@capabelhogeschool.nl.

Ontwikkelingen

In bijgaande link tref je de omschrijving van een aantal ontwikkelingen binnen de hogeschool.