Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

praktijkgestuurd HBO

Samenhangend onderwijs

Onderwijs van Capabel Hogeschool is praktijkgestuurd HBO. Je verwerft per trimester gelijktijdig kennis, vaardigheden en beroepskenmerken van een samenhangend onderdeel in de uiteindelijke beroepspraktijk. Hierdoor is het geleerde al meteen toepasbaar tijdens je studie. Alle gekozen onderdelen dekken het uiteindelijke beroep voldoende.

Ontwikkeling gericht op het uitvoeren van een praktijkopdracht

In praktijkgestuurd HBO ontwikkel je je in leerprojecten per beroepsonderdeel. Je persoonlijke ontwikkeling wordt op deze wijze bereikt door het volgen van alleen voor dat beroepsonderdeel relevante vakken. Je voortgang hierin wordt getoetst aan de hand van de uitwerking van een praktijkopdracht. De uitwerking van die opdracht vereist voldoende gelijktijdige kennis over, vaardigheden in en persoonlijke kenmerken van het betreffende beroepsonderdeel.

 

Voordelen

Capabel Hogeschool heeft meer dan 15 jaar ervaring in praktijkgestuurd HBO.

Concrete leerprojecten

Een standaard leerproject duurt 4 maanden en heeft 11 collegeweken. Zo’n trimester gaat over een beroepsonderdeel zoals bijvoorbeeld leerproject

“Gezondheidsbevordering” in de bacheloropleiding tot Verpleegkundige,

“Signaleren en preventie” in de bacheloropleiding Social Work,

“Gedrag en gedagsontwikkeling” in de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie,

“Samenwerken in de keten” in de bacheloropleiding SZ-Professional of

“De apotheek als organisatie” in de bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent.

Tijdsverdeling onderwerpen

Gemiddeld volg je in een leerproject van een deeltijd opleiding over een beroepsonderdeel:

Afhankelijk van het beroepsonderdeel en behoefte kan de verdeling variëren. Leerprojecten in voltijd opleidingen hebben het dubbele aantal dagdelen.

Belang van de praktijkopdracht

Ieder dagdeel heeft, naast het werkcollege of workshop, specifiek omschreven literatuur (zelfstudie) en omschreven uit te voeren taken (thuis, in werkcolleges, webinars of workshops). Deze tijdsbesteding betreft ongeveer de helft van je tijdsbesteding aan de studie. De andere helft besteed je aan het maken van de praktijk- en reflectieopdracht. In het maken van de opdrachten en persoonlijke ontwikkeling word je begeleid.

Andere kenmerken van het toegepaste onderwijsmodel

In de toepassing van het onderwijsmodel ‘praktijkgestuurd HBO’ zijn een aantal ervaringsaspecten van belang om expliciet te noemen.

Op basis van ervaring met toepassing van kennis is er per leerproject, naast de beoordeling van opdrachten, veelal ook een kennistoets om te borgen dat literatuur ook daadwerkelijk wordt bestudeerd.

In de korte en post HBO opleidingen van Capabel is de studiedruk lager door niet wekelijks maar om de twee of drie weken een werkcollege of workshop te verzorgen. Hierdoor kan een leerproject of opleiding twee trimesters beslaan.

Het capabel onderwijsmodel

Het door Capabel Hogeschool gebruikte onderwijsmodel praktijkgestuurd HBO sluit aan bij de wijze waarop mensen door te werken leren. Door verdeelde aandacht voor samenhangende kennis, vaardigheden en beroepskenmerken begint de ontwikkeling die normaal alleen tijdens stage of pas na de studie aanvangt hierdoor al vanaf het begin.