Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Capabel Hogeschool

Capabel Hogeschool heeft ruim 20 jaar ervaring met erkend HBO Bachelor en Master onderwijs. Wij verzorgen maatwerk in paraktijkgestuurd erkend HBO in zorg, welzijn, farmacie en sociale zekerheid. Capabel Hogeschool werkt samen met onderwijsinstelling Capabel Onderwijs Groep.

Praktijkgericht

Capabel ontwikkelt haar opleidingen samen met het werkveld. Met het aan de hogeschool verbonden expertisecentrum STECR zorgen we voor een permanente afstemming op het actuele vakgebied. Capabel is gespecialiseerd in praktijkgericht HBO onderwijs in zorg, welzijn en sociale zekerheid. Samen met opdrachtgevers en studenten wordt actuele kennis gekoppeld aan het werk.

Flexibel

Het Bachelor en Master onderwijs van Capabel is opgedeeld in kleine zelfstandige HBO opleidingen (Leerprojecten) per thema. De thema’s sluiten aan bij het feitelijke beroep en zijn ook op maat te volgen. Alle kennis, vaardigheden en competenties komen in de Leerprojecten in samenhang aan bod. Je kunt Leerprojecten los volgen, mag er kosteloos langer over doen of je kunt losse vakken (trainingen) volgen.

Erkend door Ministerie OCW (CROHO)

Capabel Hogeschool is in het kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bevoegd om de HBO Bachelor, HBO Master graad en EC studiepunten te verlenen. De Bachelor en Master opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. De Arbeidsdeskundige opleidingen zijn door de NVvA geaccrediteerd.

NVAO accreditatie

Capabel Hogeschool heeft de volgende geaccrediteerde opleidingen: HBO Bachelor tot Verpleegkundige (croho 34560), HBO Bachelor Toegepaste Psychologie (croho 34507), HBO Bachelor SZ-professional (croho 39236), HBO Farmaceutisch Consulent (Croho 39209), HBO Bachelor Social Work (croho 34116), HBO bachelor Rechten (croho 39205) en HBO Master SZ (croho 70135).

Daarnaast is Capabel geaccrediteerd voor diplomering tot Arbeidsdeskundige (NVvA), Jobcoach (Hobeon), POH Somatiek (V&VN), Farmacotherapie (SANA) en post HBO Praktijkverpleegkundige (V&VN). De accreditatie voor diplomering tot POH GGZ(V&VN) loopt.

Werkervaring en docenten

Al onze opleidingen worden gegeven door docenten die uit de praktijk komen. Bij maatwerk en in company opleidingen is het mogelijk om medewerkers te betrekken bij het geven van werkcolleges, praktijkopdrachten en werkplekbegeleiding.

Lectoraat STECR

Capabel Hogeschool manifesteert zich als een strategisch kenniscentrum (onder de naam STECR) op het gebied van Participatie en Zorg. Zij wordt hierin ondersteund door veel professionals uit het werkveld en publiceert toonaangevende Werkwijzers. Ook studenten werken via afstudeeropdrachten of praktijkopdrachten mee aan publicaties van STECR.