Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Belastingvoordeel voor particulieren

Betaal je zelf de opleiding? Dan geldt hiervoor dat opleidingskosten mogelijk aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Deze fiscale voordelen zorgen ervoor dat een opleiding minder hoeft te kosten. Onder studiekosten vallen het lesgeld, studieboeken, examengeld, trainingsdagen en dergelijke. Ook extra kostenposten als begeleidingstijd zijn mogelijk aftrekbaar. Voor verdere informatie en voorwaarden kun je terecht op de site van de Belastingdienst.

Studiefinanciering

Wanneer je bij Capabel Hogeschool de voltijd HBO-variant volgt en je voldoet aan de DUO-voorwaarden, dan heb je recht op studiefinanciering. Studiefinanciering voor hbo bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. We kijken naar hun inkomen van 2 jaar geleden. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs.

De maximale aanvullende beurs van januari tot en met augustus 2017 is € 386,08 per maand. Van af september is dit € 387,92. Er bestaan een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct (studenten OV-kaart). De studiefinanciering is een zogenaamde prestatiebeurs. Dit betekent dat het leningen zijn die moeten worden terugbetaald, tenzij het diploma (de prestatie) binnen 10 jaar wordt gehaald. Alleen de aanvullende beurs van de eerste 5 maanden is een gift.

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je uiterlijk in de maand waarin je 30 wordt de aanvraag studiefinanciering hebben gedaan. Aan bovenstaande informatie over studiefinanciering kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en voorwaarden van studiefinanciering kunnen wijzigen. Alle voorwaarden voor studiefinanciering zijn te vinden op de site van DUO.

Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs (Vouchers)

Als je bij Capabel na 1 september 2017 (maar voor 31 augustus 2019) start met de HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige deeltijd of de verkorte HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige deeltijd dan heb je, binnen voorwaarden, recht op studievouchers.

Als je bij Capabel na 1 september 2018 (maar voor 31 augustus 2019) start met de Bacheloropleiding Jeugdzorgwerker, Bacheloropleiding GGZ-agoog of Bacheloropleiding Social Worker in de Wijk dan heb je, binnen voorwaarden, recht op studievouchers.

Dit recht is gebaseerd op de subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs. De regeling bestaat uit een subsidie van €1.250,- op het lesgeld per module van 30 ECTS studiepunten (1,5 trimester). Bij het volgen van de HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige deeltijd van Capabel zou dit een korting van € 2.500,- op het jaarlijkse lesgeld betekenen. Van toepassing zijn de wettelijke voorwaarden van de regeling.

Voorwaarden om het voordeel van de voucher te verkrijgen zijn onder andere

Als je in aanmerking wilt komen verplicht je je om bij inschrijving direct tot het leveren van een aantal wettelijk vereiste aanvullende gegevens zoals BSN nummer, kopie diploma vooropleiding en kopie onderwijsovereenkomst.

In alle gevallen zijn de wettelijke vereisten van toepassing.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen in Mijn DUO. De regeling gaat in op 1 september 2017 (voor hbo). Je kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 5 jaar. Doe je een deeltijdopleiding aan hbo, dan krijg je 1 jaar extra.

Je kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Voor 2017-2018 is het wettelijk collegegeld €2.006,04 (HBO). Van toepassing zijn de voorwaarden van DUO. Kijk op de site van DUO.

Scholingsvoucher UWV voor werkzoekende vanuit de langdurige zorg

De UWV subsidieregeling voor WW-ers is uitgeput. Je kunt alleen nog gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor u gelden:

Je hebt een zorgberoep in de langdurige zorg als je zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

De subsidieregeling is tijdelijk. Je vraagt deze vergoeding aan als je:

Op de lijst staan drie beroepen waarvoor Capabel Hogeschool V&VN erkende opleidingen verzorgt:

Je kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. Van toepassing zijn de voorwaarden zoals gesteld door UWV. Kijk ook op de site van UWV.

Bijzonder aanbod korting

Heb je een WW uitkering van UWV en ben je ouder dan 50 jaar dan kom je mogelijk in aanmerking voor een korting van €700,= via een Voucher (die wordt verstrekt door Capabel Hogeschool op basis van Social Return afspraken met UWV) voor het volgen van de opleiding tot Jobcoach. Dit kan voor een beperkt aantal deelnemers.

Denk je dat je in aanmerking komt voor zo'n korting, bespreek dat dan met je contactpersoon van het Werkbedrijf. Je kunt hierbij aangeven dat het gaat om Social Return afspraken tussen Capabel Hogeschool en UWV. Informatie hierover kan via Lineke Koldenhof: l.koldenhof@capabelhogeschool.nl of via telefoonnummer 030 - 2850 557.

Transitievergoeding

Onderdeel van de ontslagregels vormt het transitiebudget, dat in de plaats komt van de huidige ontslagvergoeding. Dit budget is in te zetten voor scholing, zodat het sneller mogelijk is een nieuwe baan te vinden. De omvang van dit transitiebudget bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen. Zowel tijdelijke als vaste werknemers kunnen aanspraak maken op het transitiebudget. Opleidingen van Capabel zijn zeer arbeidsmarkt relevant. Kijk bijvoorbeeld bij