Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Lectoraat

Op het terrein van werk, zorg, welzijn en inkomen zijn er veel veranderingen gaande in Nederland en omringende landen.

Het lectoraat van Capabel Hogeschool heeft tot doel de kennis hierover te vergroten ter ondersteuning van private en publieke dienstverleners en professionals. Expertisecentrum STECR is gelieerd aan het lectoraat van Capabel Hogeschool.

Onderzoek

In het onderzoeksprogramma van Capabel Hogeschool staan drie thema’s centraal:

-      Leefstijl en gezondheid, in relatie tot (verplichtingen in) arbeidsverhoudingen;

-      Arbeidsparticipatie en inclusieve arbeid;

-      Bevlogenheid/burn-out, in relatie tot werkgeversaansprakelijkheid.

Voor elk onderwerp is een multidisciplinaire kenniskring actief die werkt aan een STECR Werkwijzer.

Aan de kenniskringen doen onder andere mee: Arbeidsdeskundigen, HRM-adviseurs, Jobcoaches, Register Case- en caremanagers, Bedrijfsmaatschappelijk werkers, Klantmanagers, Bedrijfs- en verzekerings- en huisartsen, Coaches, Verpleegkundigen, Bedrijfskundigen, Psychologen, Mediators en Juristen. Zij werken aan een STECR Werkwijzer en andere publicaties en presentaties.

Hbo bachelor en master studenten

Studenten van Capabel Hogeschool kunnen ook deelnemen aan (een van) de kenniskringen. Als Hbo student kan je namelijk tijdens je studie op verschillende manieren (gedeeltelijk) meedoen aan lopende kenniskringen. Allereerst zullen in de toekomst praktijkopdrachten, die zich daarvoor lenen, geschikt worden gemaakt voor deelname aan een relevante kenniskring.

Ook wordt mogelijk gemaakt dat je je afstudeerproject kan doen in het kader van een STECR-kenniskring.

Daarnaast is meedoen aan presentaties en discussies sowieso leuk en kan je hiermee je netwerk uitbreiden.

Lector

De lector van Capabel Hogeschool is mr. Thom Wildeboer. (linkedin profiel)