Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Subsidiemogelijkheden

Voor zorg en welzijn instellingen en overheid gelden veel subsidiemogelijkheden. In vrijwel alle gevallen wordt subsidie aangevraagd door de instelling of gemeente. Capabel Hogeschool heeft ervaring met maatwerk inbreng voor om- en bijscholing. Wij denken graag mee en doen u kosteloos een voorstel om mee te nemen in de plannen en aanvraag. Informatie hierover kan via Lineke Koldenhof: l.koldenhof@capabelhogeschool.nl of via telefoonnummer 088-2701277.

Stagefonds Zorg

Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een bacheloropleiding tot verpleegkundige of social work volgen.

Kijk bij DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) voor de mogelijkheden voor subsidie uit het stagefonds Zorg.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student praktijkbegeleiding kreeg in het schooljaar.

De regeling geldt voor de volgende deeltijd bacheloropleidingen van Capabel Hogeschool:

Farmaceutisch Consulent

Verpleegkundige

Verkort verpleegkundige

Social Work

Toegepaste Psychologie

Kijk bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor mogelijkheden voor subsidie Praktijkleren.

Sectorplan Plus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:

De verstrekking van de subsidie is regionaal georganiseerd. Vrijwel alle opleidingen van Capabel Hogeschool kunnen onder die regelingen vallen.

Kijk bij RegioPlus voor mogelijkheden voor subsidie sectorplannen

A en O fonds gemeenten

Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en hun medewerkers, zodat zij steeds optimaal invulling kunnen geven aan deze inclusieve samenleving.

Capabel Hogeschool biedt juist voor gemeenten op het gebied van de inclusieve samenleving veel opleidingsmogelijkheden:

Noloc erkende opleiding tot Jobcoach

NVvA erkende opleiding tot Arbeidsdeskundige

OCW erkende HBO Bachelor SZ-Professional

OCW erkende HBO Bachelor Social Work in de wijk

OCW erkende HBO Master SZ

Samen met UWV en UVM ontwikkelde post HBO Adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie

Kijk bij A en O fonds Gemeenten voor de mogelijkheden.

Programma Waardigheid en trots

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde op 10 april 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. Met dit plan wordt de beweging in gang gezet naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg.

Capabel Hogeschool kan hierbij als erkende onderwijsinstelling samen met verpleeghuizen aan de slag.

Kijk bij Waardigheid en trots voor informatie over subsidiemogelijkheden.