Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Belastingvoordeel voor particulieren

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bekendgemaakt dat óók in 2020 scholingsuitgaven nog aftrekbaar zijn van de belasting. Concreet betekent dit dat als je een opleiding voor een (toekomstig) volgt, tot 50% van de scholingskosten kunt terugkrijgen van de Belastingdienst.

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. Bekijk hieronder het rekenvoorbeeld van belastingteruggave.

Bij een lesgeld: 4914,- per jaar en een inkomstenbelasting van 35% betaalt u door de regeling 1632,- minder belasting. De berekening is als volgt: (4914 - 250) x 35%. De 250,- is een drempelwaarde in de regeling. Het lesgeld is dan netto 3282,- per jaar.

Kijk naar de voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Studiefinanciering

Wanneer je bij Capabel Hogeschool de voltijd bachelor-opleiding volgt en je voldoet aan de DUO-voorwaarden, dan heb je recht op studiefinanciering. Studiefinanciering voor hbo bestaat uit 4 onderdelen

Totaal tot ruim 1.000,- per maand.

De aanvullende beurs is afhankelijk van inkomen van bijvoorbeeld je ouders. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs.

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering moet je uiterlijk in de maand waarin je 30 wordt de aanvraag studiefinanciering hebben gedaan. Aan bovenstaande informatie over studiefinanciering kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en voorwaarden van studiefinanciering kunnen wijzigen. Alle voorwaarden voor studiefinanciering zijn te vinden op de site van DUO.

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Je kunt het levenlanglerenkrediet aanvragen via DUO. De regeling gaat in op 1 september 2017 (voor hbo). Je kunt het krediet krijgen voor de duur van uw opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 5 jaar. Doe je een deeltijdopleiding aan hbo, dan krijg je 1 jaar extra.

Deze regeling is van toepassing op voltijd- deeltijd- en kort hbo opleidingen met ECTS punten.

Je kunt per jaar het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Voor 2019-2020 is het wettelijk collegegeld €2083 (HBO). Van toepassing zijn de voorwaarden van DUO. Kijk op de site van DUO.

Transitievergoeding

Onderdeel van de ontslagregels vormt het transitiebudget, dat in de plaats komt van de huidige ontslagvergoeding. Dit budget is in te zetten voor scholing, zodat het sneller mogelijk is een nieuwe baan te vinden. De omvang van dit transitiebudget bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen. Zowel tijdelijke als vaste werknemers kunnen aanspraak maken op het transitiebudget. Opleidingen van Capabel zijn zeer arbeidsmarkt relevant. Kijk bijvoorbeeld bij