Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Heldere prijzen

Voor het volgen van een opleiding bij Capabel Hogeschool betaal je lesgeld. In dit lesgeld zit

Kosteloze uitloop met begeleiding

De kosteloze uitloop is als volgt:

Tijdens de uitloopperiode kun je toetsen en herkansingen afronden en is er begeleiding.

Kosten als je er toch langer over doet

Voor de inschrijvingsduur die doorloopt na de kosteloze uitloopg gelden de volgende tarieven:

Tijdens verlengde inschrijving kun je toetsen en herkansingen afronden en is er begeleiding.

Het is ook mogelijk niet volledig ingeschreven te blijven maar een inschrijving als extraneus aan te vragen.

Inschrijving als extraneus

Als je na de normale inschrijving en kosteloze uitloop alleen nog 1 of meer herkansingen moet doen, dan kan dit ook door in te schrijven als extraneus. Dit kan per trimester en kost €425,- per 4 maanden. Je hebt dan geen recht op begeleiding of onderwijs.

Kosten hertentamen of herbeoordeling

Een inschrijving voor een opleiding geeft per tentamen of per opdrachtbeoordeling recht op 1 kosteloos hertentamen of 1 kosteloze herbeoordeling van een (opnieuw ingeleverde) opdracht. Dit geldt ook voor een aansluitende extraneus periode.

Aan het doen van volgende hertentamens of opdrachtbeoordelingen na de kosteloze versie zijn de volgende kosten verbonden:

Voorbehoud prijswijzigingen en voorwaarden

Alle in een brochure of studiegids genoemde prijzen kunnen door Capabel Hogeschool worden aangepast. Leidend zijn de prijzen zoals vermeld op de website www.capabelhogeschool.nl op het moment van inschrijving. Prijzen zijn gedurende die inschrijving vast. Verder zijn de Algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool van toepassing, zoals vermeld op de website op het moment van inschrijving. Voor al dan niet aansluitende vervolginschrijvingen gelden de dan van toepassing zijnde prijzen en voorwaarden.