Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Erkend door Ministerie OCW (CROHO)

Capabel Hogeschool is in het kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bevoegd om de HBO Bachelor, HBO Master graad en EC studiepunten te verlenen. De Bachelor en Master opleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd. De Arbeidsdeskundige opleidingen zijn door de NVvA geaccrediteerd.

NVAO accreditatie

Capabel Hogeschool heeft de volgende geaccrediteerde opleidingen: HBO Bachelor Verpleegkunde (croho 39283) HBO Bachelor Toegepaste Psychologie (croho 34507) HBO Bachelor SZ-professional (croho 39236) HBO Master SZ (croho 70135), HBO Rechten (croho 39205), HBO Farmaceutisch Consulent (croho 29209) en HBO Social Work (croho 34116). De accreditatie HBO ICT is aangevraagd. 

Ontwikkeling Capabel Hogeschool

Eind april heeft Capabel met het NVAO panel een vanaf 2018 gebruikelijk ontwikkelgesprek gehouden. In dit informele overleg zijn ontwikkelingen besproken en vastgelegd in een verslag. Dit verslag tref via deze link: Ontwikkelingen 2018.

Erkenning Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen NVvA

De volgende opleidingen of delen hiervan leiden tot een een erkend diploma Arbeidsdeskundige

Erkenning Kwaliteitsregister V&V

De volgende opleiding leid tot een door het Kwaliteitsregister V&V erkend certificaat met PE punten:

Erkenning Beroepsvereniging SANA

De volgende opleiding leidt tot een erkend diploma Jobcoach:

Erkenning Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland

De volgende opleiding leidt tot een erkend diploma Jobcoach:

Erkenning Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

De volgende opleidingen zijn mede tot stand gekomen met en erkend door het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisaties: