Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

SZ-Professional deeltijd (NVAO)

Niveau
HBO Bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
NVAO en ministerie OCW
Kosten
Kosten
€ 4.914,- per jaar of in maandtermijnen

Het beroep

Het beroep van SZ-Professional wordt in vele vormen uitgeoefend in het sociale domein, de sector zorg en welzijn maar ook in de commerciële sector. Je doet als SZ-Professional je werk vanuit een wettelijk, een bedrijfsmatig en/of financieel kader. Veelal in samenwerking met andere dienstverleners. Je zoekt steeds naar optimale oplossingen en resultaten. Hierbij wordt het evenwicht bewaard tussen maatwerk voor de klant, de kosten-baten-verhouding van jouw inzet (doelmatigheid), de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en aspecten van zorg, inkomen en welzijn voor de klant.

Voor wie

Werk je bij een gemeente, UWV, arbodienst of verzekeraar? Ben je juridisch medewerker, medewerker sociale zekerheid of beleidsmedewerker? Of werk je op een HRM afdeling belast met sociale aspecten van werk? Dan is de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional de juiste opleiding voor je.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

28 - 48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional deeltijd is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder, dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Heb je veel werkervaring en cursussen gevolgd. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Kijk ook bij EVC HBO SZ-Professional. Als je eerder ECTS studiepunten hebt behaald in een HBO- of WO-opleiding, dan kunnen deze studiepunten ook vrijstelling opleveren voor maximaal twee trimesters (8 maanden, 1.120 studie-uren) op basis van 40 ECTS. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Binnen de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional kun je ook gelijktijdig arbeidsdeskundige worden. Kijk bij Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
20 maart 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
03 juli 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
10 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
25 april 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De deeltijd HBO Bacheloropleiding SZ-Professional is door het ministerie van OCW erkend (Croho 39236).

Inhoud

De inhoud van de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional is opgedeeld in 10 Leerprojecten en de afstudeerfase. In ieder Leerproject van een trimester verwerf je steeds kennis, vaardigheden en competenties van een wezenlijk onderdeel van of mogelijke functie in het werk als HBO professional in de sociale zekerheid. De thema's van de Leerprojecten sluiten zoveel mogelijk bij het feitelijke werk aan en bevatten altijd zowel praktijkopdrachten als kennisverwerving. De thema's en indeling van Leerprojecten is als volgt:

Propedeuse

 • Werk
  20 EC
 • Zorg
  20 EC
 • Inkomen
  20 EC

Hoofdfase

 • Multiproblematiek
  20 EC
 • Fraude en handhaving
  20 EC
 • Samenwerken in de keten
  20 EC
 • Specialisatie stage
  20 EC
 • Internationale sociale zekerheid
  20 EC
 • Team- en projectleider
  20 EC
 • Kwaliteitszorg
  20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  20 EC

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding besteed je veel aandacht aan de beroepspraktijkvorming. Dit kan natuurlijk op je huidige werkplek zijn als die voldoende relevant is. Anders zul je zo'n plek moeten vinden. De BPV is als volgt:

Hoofdfase

6 Maanden beroepspraktijk met specialisatie werk inkomen of zorg en met een tijdsbesteding van gemiddeld 20 uur per week. Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling voor de stage indien je werkervaring voldoende relevant is.

Afstudeerfase

Het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens werk ook aan je opdracht werkt.

De werkplek wordt steeds vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid en mede beoordeeld door de (praktijk-)docent van Capabel Hogeschool.

Als je tijdens je studie je werk zou kwijtraken dan kun je de opleiding toch vervolgen in de voltijd variant. Je hebt dan mogelijk recht op studiefinanciering.

College

Een deel van de colleges is online thuis of op het werk te volgen. Gemiddeld is er tijdens lesweken eens per 14 dagen een klassikale bijeenkomst van 15.00 uur tot 21.00 uur met pauzes. Gemiddeld eens per 14 dagen is er dan een thuis te volgen oline college van 16.30 uur tot 20.00 uur met een pauze om 18.00 uur. Tijdens het online college kun je vragen stellen en worden onderwerpen uit het programma behandeld. Per jaar zijn er 33 lesweken.

Getuigschrift Bachelor SZ-professional (LLB)

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift Bachelor SZ-professional met graadtoevoeging Bachelor of Laws (titel LLB achter de naam).

De kosten van de opleiding SZ-Professional deeltijd (NVAO) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
ca. € 450,- per jaar

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in