Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Register Case- en Caremanager

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
(totaal 9)
Erkenning
Onderdeel HBO bachelor
Kosten
Kosten
Ineens €3.500 of in termijnen

Het beroep

Als RCCM doe je ook onderzoek naar oorzaken van verzuim in het bedrijf, de risico’s en kosten van ziekte verzuim en kan je verzuimbeleid ontwikkelen en implementeren. Je bent strategisch gesprekspartner van de werkgever.

Voor wie

Je bent leidinggevende, medewerker HRM, arbeidsdeskundige of casemanager bij overheid of arbodienst. En je wilt graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van RCCM te vervullen. Dan is de post HBO opleiding Case en Caremanager (RCCM) de juiste keuze.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Register Case- en Caremanager is een HBO denk- en werkniveau en voldoende kennis over regie op verzuim vereist. Mogelijk wordt dit getoetst via een assessment.

Andere opleidingen

Als je van de post HBO opleiding alleen het deel Casemanager Regie op Verzuim wilt volgen, kijk dan bij post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim.

Wil je je specialiseren in inclusieve arbeid kijk dan bij post HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisaties.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
27 maart 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
22 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
05 maart 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
11 april 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Case- en Caremanager komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).
De beroeps-accreditatie van de opleiding door Hobeon zal naar verwachting in december plaatsvinden.

Inhoud

In de post HBO opleidingCase en Caremanager komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Oriëntatie beroep RCCM
 • Medezeggenschap (WOR) en Wet cao m.b.t. ziekteverzuimbeleid
 • Medische informatie van arbeidsongeschikt personeel, (individueel of collectief)
 • Werken onder taakdelegatie (verlengde armconstructie)
 • De AVG en bescherming privacy en datalekken
 • Berekenen kosten van verzuim en schadelastbeperking en regresrecht
 • Loonkostensubsidies voor arbeidsongeschikten/ ouderen/wajongers/jeugd.
 • Bezwaar en beroepsprocedures
 • Hoe ga je om met instroom o.b.v. 36,5 % WGA?
 • Problematiek herbeoordeling WGA 80-100% naar IVA
 • Bepaling geschiktheid eigen werk
 • Wet Amber
 • No riskpolis
 • Berekenen premielasten eigenrisicodragerschap
 • De inclusieve arbeidsorganisatie
 • Missie, visie, waarden en strategie, alsmede hun onderlinge relatie
 • Diagnosemethodes ihkv gezondheidsbeleid
 • Gezondheidsbevorderende leefstijl.
 • Duurzame Inzetbaarheid
 • Analyse van de jaarcijfers van een bedrijf.
 • Social skills RCCM:
 • Zakelijk communicatie
 • Adviseren
 • Presenteren
 • Intervisie

Je krijgt ter afsluiting een praktijk- en reflectieopdracht.

Diploma

Bij het succesvol afronden van de post HBO opleiding Case- en Caremanager (RCCM) ontvang je een diploma Case- en Caremanager. De opleiding is inmiddels voorzien van een positief advies vanuit Hobeon en zal bij succesvolle afronding leiden tot een RNVC erkend beroepsdiploma Register Case- en Caremanager (RCCM).

 

De kosten van de opleiding Post HBO Register Case- en Caremanager van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 3.500,- 
Lesgeld in termijnen
6 termijnen van  € 635,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
ca. €250,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in