Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Casemanager Regie op Verzuim

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
(totaal 9)
Erkenning
Onderdeel van erkende HBO Bachelor
Kosten
Kosten
Ineens €3.100 of in termijnen

Het werkgebied

Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals. Dat met het doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij het aan verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.

Voor wie

Je bent leidinggevende, medewerker HRM, arbeidsdeskundige of casemanager bij overheid of arbodienst. En je wilt graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov of RCCM te vervullen. Dan is de post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim (Crov)/ Case en Caremanager (RCCM) de juiste keuze.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim / Case en Caremanager is een HBO denk- en werkniveau vereist.

Andere opleidingen

Wil je de gecombineerde post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Register Case- en Caremanager volgen klik dan hier.

Als je deel Register Case- en Caremanager wilt volgen, kijk dan bij post HBO opleiding Register Case- en Caremanager.

Wil je je specialiseren in inclusieve arbeid kijk dan bij post HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisaties.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).
De beroeps-accreditatie van de opleiding door Hobeon zal naar verwachting in december plaatsvinden.

Inhoud

In de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim komen volgende onderwerpen aan bod:

 • Oriëntatie op het beroep van casemanager
 • De arbeidsrechtelijke rechtspositie van werknemers
 • Overeenkomsten tot het verrichten van arbeid
 • Flexibele arbeidsverhoudingen
 • Uitzendwezen, payrolling en detachering
 • Ontslagrecht
 • De re-integratieverplichtingen van de werkgever
 • Loondoorbetalingsplicht werkgever: duur, omvang, wanneer niet?
 • Begrip passende arbeid
 • Ontslagbescherming zieke werknemer
 • De poortwachtersrol van UWV en de loonsanctie
 • Ziektewet
 • Wia
 • Eigen risicodragen
 • Kennismaken met verzuimmodellen
 • Berekenen kosten verzuim
 • FML, CBBS, schattingsbesluit
 • Richtlijnen van de NVAB
 • Deskundigenoordeel
 • Houding- en bewegingsapparaat, zenuwstelsel, chronische pijn
 • Ademhalingsstelsel, hart & vaatstelsel, spijsverteringsstelsel
 • Psychische problematiek
 • Relatie technologische ontwikkelingen met flexibilisering van de arbeid
 • Privacy en arbeidsongeschiktheid
 • Social skills crov:
 • Inleiding gespreksvoering & coaching
 • Motiverende gespreksvoering & RET
 • Oplossingsgerichte werken & NLP
 • Mediation & Conflicthantering

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding een praktijk- en reflectieopdracht. Dit ziet er als volgt uit:

 1. Bij het uitwerken van de opdracht raadpleeg je de gegevens van de verzuimdossiers die je zelf hebt ingebracht of via Capabel hebt ontvangen.
 2. Je stelt vervolgens een schriftelijk advies op waarin je de leerdoelen 1 tot en met 10 verwerkt. Zorg ervoor dat je je oordeel en advies voldoende onderbouwd door een logische argumentatie en verwijzing naar relevante feiten, wetgeving en jurisprudentie.
 3. Met betrekking tot leerdoel 11 voer je een gesprek met een collega-student waarbij je de rol van casemanager vervult en je partner een rol naar keuze, bijv. werknemer, bedrijfsarts, werkgever etc. Je speelt een situatie na uit één van de verzuimdossiers en je laat zien dat je over voldoende gespreksvaardigheden beschikt. Van het rollenspel maak je een video-opname van minimaal 7 en maximaal 10 minuten. 
 4. Ten slotte geef je tijdens een eindgesprek met de beoordelaar een toelichting op je praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een stageopdracht van 20 uur.

Diploma

Bij het succesvol afronden van de post HBO opleiding Casemanager regie op Verzuim ontvang je een gecombineerd diploma Casemanager Regie op Verzuim. De opleiding is inmiddels voorzien van een positief advies vanuit Hobeon en zal bij succesvolle afronding leiden tot een RNVC erkend beroepsdiploma Casemanager regie op Verzuim (Crov).

 

De kosten van de opleiding Post HBO Casemanager Regie op Verzuim van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 3.100,- 
Lesgeld in termijnen
6 termijnen van  € 560,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in