Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Casemanager regie op Verzuim - Case- en Caremanager

Niveau
HBO Bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per 2 weken
Erkenning
Accreditatie conform RNVC eisen door Hobeon in september 2018 verwacht
Kosten
Kosten
€ 6.200,- of in termijnen

Het beroep

Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals. Dat met het doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij het aan verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.


Als RCCM doe je ook onderzoek naar oorzaken van verzuim in het bedrijf, de risico’s en kosten van ziekte verzuim en kan je verzuimbeleid ontwikkelen en implementeren. Je bent strategisch gesprekspartner van de werkgever.

Voor wie

Je bent leidinggevende, medewerker HRM, arbeidsdeskundige of casemanager bij overheid of arbodienst. En je wilt graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov of RCCM te vervullen. Dan is de post HBO opleiding  Casemanager  regie op Verzuim (Crov)/ Case en Caremanager (RCCM) de juiste keuze.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim / Case en Caremanager is een HBO denk- en werkniveau vereist.

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim / Case en Caremanager komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).
De beroeps-accreditatie van de opleiding door Hobeon zal naar verwachting in september plaatsvinden.

Inhoud

In de post HBO opleiding Casemanager is veel aandacht voor mogelijkheden voor werk en participatie. Het grootste deel van de opleiding is onderdeel van de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie op het beroep, positionering, kwaliteitsregister, ontwikkelingen
 • Het stelsel van sociale zekerheid en het arbeidsovereenkomstenrecht , Wet verbetering Poortwachter, arbeidsrechtelijke re-
 • integratie (spoor 1, 2 en 3), ZW, WIA, WW, Wfsv, Participatiewet, arbeidsconflicten, privacyrecht
 • Verzuim- en interventiemodellen, Verzuimcijfers, Excessief verzuim, Scenarioplanning
 • Claimbeoordeling UWV en bezwaar en beroep
 • Ziektebeelden, FML en behandelingen
 • Eigen risicodragerschap (hybride stelsel)
 • Management en organisatie: Duurzame inzetbaarheid, preventie strategieën
 • Maatschappelijke Ontwikkelingen en verschillende visies op arbeidsverhoudingen zoals hiërarchie, samenwerking tussen werkgever
 • en werknemer in relatie tot WVP en privacy-recht.
 • Effectieve (Inter)nationale verzuimpakken
 • Recht- en zorgethiek / dilemma’s in het beroep
 • Praktijkopdracht eigen situatie en begeleiding
 • Basis onderzoeksvaardigheden, methodisch handelen
 • Gesprekstechnieken (het ‘goede gesprek’ motiverende gespreksvoering,
 • Communiceren met bedrijfsartsen en andere professionals
 • Omgaan met tegengestelde belangen
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering en conflicthantering
 • Oordeelsvorming en besluitvorming
 • Onderzoeksvaardigheden, beleid, adviseren en presenteren

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een stageopdracht van 50 uur.

Diploma

Bij het succesvol afronden van de post HBO opleiding Casemanager regie op Verzuim / Case en Caremanager (RCCM) ontvang je het diploma Casemanager. Accreditatie door Hobeon conform eindtermen RNVC wordt in september verwacht.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Post HBO Casemanager regie op Verzuim - Case- en Caremanager van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 6.200,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 560,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €400,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in