Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Master SZ deeltijd

Niveau
HBO Master
Duur
12 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag
middag/avond of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO en ministerie OCW
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €600 of €6.552 (jaar)

Het beroep

Je bent als Master SZ verantwoordelijk voor beleid, leiding of onderzoek op het gebied van sociale zekerheid. Participatie is een sleutelwoord in je werk. Je houd je bezig met vraagstukken die betrekking hebben op werk, uitkeringen, re-integratie en inclusieve arbeidsorganisaties. Je kunt hierover oordelen, adviseren en er ook beleid voor ontwikkelen. Je bent je ervan bewust dat je werkt in een complexe sociale en bestuurlijke omgeving. Je kunt wet- en regelgeving hanteren en polisvoorwaarden toepassen. Je weet professioneel om te gaan met risico’s, belangenconflicten en dilemma’s. Onderzoek en rapporteren maakt deel uit van je werk.

Voor wie

Als je op HBO niveau werkt in het domein van sociale zekerheid/zorg of HRM. En je hebt een ambitie om je hierin verder te verdiepen. Dan is de HBO Masteropleiding SZ van Capabel Hogeschool een logische vervolgstap.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

12 met kosteloze uitloop tot 20 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Masteropleiding SZ deeltijd is een HBO/WO-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar beschik je over een HBO werk- en denkniveau dan kun je in aanmerking komen voor onze Pre Masteropleiding SZ. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je aan alle werkcolleges deelnemen via webinars. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de opleiding:

Andere opleidingen

Als je de HBO Masteropleiding SZ wilt combineren met een Arbeidsdeskundige diploma kies dan voor HBO Masteropleiding SZ Arbeidsdeskundige deeltijd.

En als je niet volledig aan de toelatingseis voldoet, dan kun je ook door te slagen voor de Pre Masteropleiding SZ hieraan voldoen.

 

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
do 01 oktober 2020

Erkende opleiding

De HBO Masteropleiding SZ is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. Deze opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder nummer 70135.

Inhoud

De HBO Masteropleiding SZ wordt gegeven in de vorm van onderwijsleerprojecten (Leerprojecten) waarin praktijkdossiers centraal staan. De inhoud van de HBO opleiding Master SZ is opgedeeld in 2 leerprojecten en een afstudeerproject. Het onderwerp “Onderzoeksvaardigheden”” is een belangrijk onderdeel van het Hbo Masteronderwijs. Ook wordt aandacht besteed aan “Externe en Internationale oriëntatie”. De volgende thema's komen aan bod:

  • Re-integreren van werk naar werk
    20 EC
  • Arbeidsparticipatie
    20 EC
  • Afstuderen
    20 EC

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding per leerproject (trimester) een kennistoets, een praktijk- en reflectieopdracht en de beoordeling van het afstudeerproject.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van praktijkopdrachten op een relevante werk- of stageplek en het afstuderen.

Getuigschrift Master SZ

Als je de opleiding succesvol afrond, ontvang je een diploma met 60 EC op HBO Masterniveau. Je verwerft het getuigschrift Master SZ met de graadaanduiding Master of Laws (de titel LLM achter de naam).

De kosten van de opleiding HBO Master SZ deeltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 6.552,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 600,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in