Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Fraude en handhaving

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
Komt overeen met de inhoud van onderdelen van HBO Bacheloropleiding SZ-professional
Lesgeld
Lesgeld
€ 2.002,- of in termijnen

Het beroep

Als medewerker in de sociale zekerheid bij de overheid of verzekeraar moet je fraude-alert zijn. Belangrijk is dat je fraudesignalen opvangt of juist uitvoering geeft aan de (verdere) afhandeling hiervan. Bij de uitoefening van het fraude- en handhavingsaspect van de functie is het van groot belang dat je over de voor dit beroep vereiste zachte competenties (zoals gespreksvaardigheden, overredingskracht en oordeelsvorming) beschikt in combinatie met kennis van wet- en regelgeving.

Voor wie

Je werkt bij overheid of verzekeraar die verantwoordelijk is voor de verstrekking van uitkeringen en inkomen. Hierbij komt fraude voor. Als je de ambitie hebt om een rol te spelen in het terugdringen van fraude dan is het korte HBO programma Fraude en Handhaving de juiste keuze.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van het korte HBO programma Fraude en Handhaving is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Als je interesse meer uitgaat naar bijvoorbeeld schuldenreductie of klantmanager, kijk dan eens bij de volgende opleidingen.

Kort HBO Budgetcoach
Kort HBO Schuldhulpverlener
Kort HBO Klantmanager

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
17 december 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De inhoud van het korte HBO programma Fraude en Handhaving komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Inhoud

In dit korte HBO programma verwerf je kennis over welke relevante rechtsgebieden en processen invloed hebben (gehad) op fraude, preventie en opsporing. Je krijgt inzicht in de maatschappelijke discussie rond normen en waarden en leert wat het begrip ‘integriteit’ in de keten inhoudt. Hieronder vind je onderwerpen die aan bod komen.

 • Recht (nationaal en internationaal)
 • Dilemma; handhaving versus privacy-rechten
 • Hoogwaardige handhaving, fraude informatie systeem Holland (Fish) protocol
 • Handhavingsinstrumenten; zoals schaduwen, huiszoeking en sancties
 • Fraude en Handhaving: Hoogwaardige handhaving kwaliteitsmanagement
 • Rechtseconomie; effectieve handhavingsinstrumenten
 • Gebruik ICT voor fraudebestrijding/risicoanalyses
 • Straffen, belonen en beïnvloeden
 • Pro- en antisociaal gedrag
 • Gespreksvoering; informatie-vergarend en slecht nieuws
 • Integriteitseisen

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets, een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een praktijkopdracht.

Certificaat Fraude en Handhaving

Bij het succesvol afronden van het korte HBO programma Fraude en Handhaving ontvang je een certificaat Fraude en Handhaving.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

 

 

De kosten van de opleiding Kort HBO Fraude en handhaving van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 2.002,- 
Lesgeld in termijnen
4 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,- tot €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in