Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Schuldhulpverlener

Niveau
HBO Bachelor propedeuse
Duur
12 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
Onderdeel van erkende HBO Bachelor
Lesgeld
Lesgeld
€ 4.805,- of in termijnen

Het beroep

Je richt je als schuldhulpverlener op het hanteerbaar maken van problematische schulden van burgers. Dit, om te voorkomen dat deze schulden een belemmering zijn of blijven voor maatschappelijke participatie. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, gedragscodes en procedures en je kunt onderhandelen. Tegelijkertijd weet je hoe je moet samenwerken met allerlei sociaal maatschappelijke instanties. En je bent in staat om adequaat met mensen en hun verschillende belangen om te gaan.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie heeft bij bijvoorbeeld een gemeente, (volks)kredietbank, woningcorporatie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), arbodienst, HRM afdeling, re- integratiebedrijf, inkomens- en zorgverzekeringsmaatschappij, UWV of een (eigen) adviespraktijk en te maken heeft met schuldenproblematiek bij klanten.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

12 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO opleiding Schuldhulpverlener is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Heb je bij Capabel het korte HBO programma Budgetcoach gehaald? Dan geeft dit vrijstelling voor 4 maanden (20 EC). Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Als je je eerst wil concentreren op het coachen van mensen met problematische schulden dan is de korte HBO opleiding Budgetcoach aan te bevelen.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
31 oktober 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
12 juni 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
12 september 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De inhoud van de korte HBO opleiding tot Schuldhulpverlener komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Inhoud

In de korte HBO opleiding Schuldhulpverlener verwerf je kennis en vaardigheden over de volgende onderwerpen.

 • Nederlands recht en jurisprudentie:
 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening: praktijk en knelpunten
 • Bedrijfskunde: Organisatiestructuur, processen en organisatiecultuur, ketendienstverlening en financiële administratie
 • Maatschappelijke ontwikkelingen: integrale schuldhulpverlening, discussies o.a. Over ‘Arm in de Decembermaand’
 • Stroomschema NVVK met de bijbehorende modules
 • Rapporteren
 • Gedragscodes en verantwoordelijkheden
 • Gespreksvaardigheden en professioneel reflecteren
 • Eigen kracht en zelfregie
 • Dialoog versus onderhandelen
 • Dilemma’s
 • Ethiek

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding per trimester een kennistoets en een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van praktijkopdrachten.

Diploma Schuldhulpverlener

Bij het succesvol afronden van het korte HBO programma Schuldhulpverlener ontvang je een diploma Schuldhulpverlener. 

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 60 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de propedeusefase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Kort HBO Schuldhulpverlener van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.805,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 440,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in