Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Niveau
HBO
Duur
4 maanden
Lesweek
Totaal 3 bijeenkomsten en 3 live webinars
Erkenning
Hobeon
Lesgeld
Lesgeld
€819,-

Werkveld

Als docent NT2 of re-integratie begeleider van laagtaligen vervul je een belangrijke rol in de integratie van burgers. Hierbij is de overdracht van kennis en vaardigheden om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt van grote waarde. Naast je ervaring als taaldocent vervul je ook een rol op het gebied van arbeidsmarkt toeleiding. Vanaf 1 januari 2018 moet 80% van alle lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) in het kader van inburgering gegeven worden door een erkend, gecertificeerd ONA-begeleider.

Voor wie

De HBO training Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt is bedoeld voor NT 2 docenten en re-integratie begeleiders die te maken hebben met burgers met een laag taalniveau.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

2 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO training Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt is ervaring als NT2 docent gewenst.

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
15 januari 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De HBO training Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is door Hobeon geaccrediteerd onder de richtlijnen van de stichting Blik op Werk.

Inhoud

In de training verwerf je kennis en vaardigheden op over de volgende onderwerpen:

 • Kennis van de (ontwikkelingen in de) Nederlandse (regionale) arbeidsmarkt, van het bedrijfsleven en de eisen die werkgevers stellen.
 • Kennis van (beroeps)onderwijs in Nederland, instroomeisen en financieringsmogelijkheden.
 • Kennis van werkzoekprocedures in Nederland, de gang van zaken daarbij in verschillende bedrijfstakken en normen voor een goede CV/sollicitatiebrief.
 • Kunnen toeleiden naar de (regionale) arbeidsmarkt.
 • Vaardigheden in het omgaan met verschillende taalniveaus (A2, 1 en B2) van de doelgroep:
 1. Gespreksvaardigheid en contactuele eigenschappen voor de omgang met verschillende taal- en opleidingsniveaus (laag, midden en hoog opgeleid) van de inburgeraars.
 2. Omgaan met interculturele verschillen, deze benoemen en betrekken in de begeleiding.
 3. Empathisch vermogen voor de periode van verliesverwerking die (delen van) de doelgroep doormaakt, ook met betrekking tot afscheid van het oude beroep.
 • Pedagogische, didactische en coachende vaardigheden:
 1. Trainingsvaardigheden voor groepen met verschillende taalniveaus.
 2. Coachen van individuele processen gericht op activering.

 De training wordt afgesloten met een toets en kleine praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Stage maakt geen deel uit van de training.

Diploma ONA

De training heeft een verplichte aanwezigheid. Als je de training succesvol afrondt dan krijg je van Capabel Hogeschool het ONA diploma.

Tijd om te studeren

De combinatie van drie bijeenkomsten en drie Live Webinars is ideaal in het leerproces en minimalisering reistijden. Totaal is de gemiddelde studiebelasting 56 uur.

De kosten van de opleiding Kort HBO Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
€ 1.092,-  € 819,-  25% korting
Lesgeld in termijnen
4 termijnen van € 300,- € 225,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Inclusief

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in