Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Budgetcoach

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
Komt overeen met de inhoud van onderdelen van HBO Bacheloropleiding SZ-professional
Lesgeld
Lesgeld
€ 2.002,- of in termijnen

Het beroep

Je bent als Budgetcoach preventief begeleider op het gebied van persoonlijke of gezinsfinanciën. In jouw werk bied je hulp bij beheersing van inkomsten en uitgaven, bemiddeling tussen schuldeisers en burgers en het werken aan gedragsverandering. Je beschikt over de juiste competenties om met alle 'werelden' samen te werken. En je moet blijven zoeken naar de juiste balans tussen 'de menskant' en 'de geldkant': de 'zachte' en de 'harde' aspecten van het beroep.

Voor wie

Als je in je werk als dienstverlener te maken hebt met mensen met problematische schulden. Dit werk kan vanuit welzijnswerk, sociale zekerheid of de zorg. Wil je de instrumenten om mensen te ondersteunen om het schuldenprobleem te verminderen dan is het korte HBO programma Budgetcoach de juiste opleiding voor je.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO opleiding Budgetcoach is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Het is ook mogelijk de korte HBO opleiding Schuldhulpverlener te volgen. Deze opleiding maakt deel uit van de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional. Het succesvol afronden van het examen Budgetcoach geeft recht op vrijstelling van 1 trimester in de opleiding tot Schuldhulpverlener.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
12 juni 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De inhoud van de korte HBO opleiding tot Budgetcoach komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Inhoud

In de korte HBO opleiding Budgetcoach verwerf je kennis en vaardigheden over de volgende onderwerpen.

 • De (wettelijke) inbedding van schuldhulpverlening in onze samenleving
 • Methodiek en gedragsverandering
 • Geld en Gedrag
 • Budgetbeheer: Maken van een maand- en jaarbegroting voor specifieke doelgroepen
 • Maatschappelijke veranderingen (o.a. VIG projecten)
 • Integrale aanpak achterliggende problematiek
 • Budgetcoaching in de praktijk: werkprocessen
 • Juridische vaardigheden
 • Methodisch handelen
 • Roos van Leary
 • Motiverende gespreksvoering en presenteren
 • Eigen kracht en zelfregie
 • Ethiek

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding een kennistoets, een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een praktijkopdracht.

Diploma Budgetcoach

Bij het succesvol afronden van de korte HBO opleiding Budgetcoach ontvang je een diploma Budgetcoach.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de propedeusefase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Kort HBO Budgetcoach van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 2.002,- 
Lesgeld in termijnen
4 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,- tot €450,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in