Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

KIWA Schuldhulpverlener

Niveau
HBO
Duur
12 maanden
Lesweek
Een vaste lesdag per 14 dagen
middag/avond
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Met KIWA examen
Lesgeld
Lesgeld
€3.276 of in termijnen

Het beroep

Je richt je als KIWA Schuldhulpverlener op het hanteerbaar maken van problematische schulden van burgers. Dit, om te voorkomen dat deze schulden een belemmering zijn of blijven voor maatschappelijke participatie. Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, gedragscodes en procedures en je kunt onderhandelen. Tegelijkertijd weet je hoe je moet samenwerken met allerlei sociaal maatschappelijke instanties. En je bent in staat om adequaat met mensen en hun verschillende belangen om te gaan.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor maatschappelijke werkers, toegepast psychologen, SPH’ers, medewerkers social work en begeleiders die veel te maken hebben met (gevolgen van) problematische schulden. Na de opleiding kun je aan de slag als professionele schuldhulpverlener, begeleider schuldsanering, budgetcoach, budgetbeheerder of casemanager schuldhulp.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

12 maanden.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de KIWA opleiding Schuldhulpverlener is een HAVO/VWO/ MBO 4-diploma vereist. De opleiding wordt verzorgd op HBO niveau. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Per onderdeel te volgen

De opleiding Schuldhulpverlener is ook per onderdeel te volgen:

 

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant

Erkende opleiding

De korte HBO opleiding Schuldverlener bestaat uit drie onderdelen die ieder worden afgesloten met het KIWA examen (Module SHV I, SHV II en SHV III van Kiwa, conform NEN8048).

De inhoud van de opleiding komt daarnaast ook overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Schuldhulpverleningsproces

 • Achtergrond van problematische schulden
 • Kredietverstrekking, wetgeving en bescherming consument
 • Aanmelding en intake
 • Crisisinterventie
 • Informatie en advies
 • Verwijzing naar derden
 • Opstarten van de Wsnp
 • Stabilisatie
 • Duurzame financiële dienstverlening (DFD)
 • Rapporteren

Budgetbeheer

 • Uitgangspunten budgetbeheer
 • Inkomenscomponenten
 • Financiële tegemoetkomingsregelingen
 • Budgetbeheer en -coaching
 • Betalingsregeling opzetten, uitvoeren en bewaken
 • Schuldeisers en juridische incasso
 • Wettelijke schuldsaneringsregeling
 • Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
 • Afgifte Wsnp-verklaring
 • Gevolgen van de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling
 • Preventie: voorkomen en genezen
 • Gedragscodes en verantwoordelijkheden
 • Gespreksvaardigheden en professioneel reflecteren
 • Eigen kracht en zelfregie

Budgetcoaching

 • De rol van de budgetcoach
 • Doel van budgetcoaching en -begeleiding
 • Informatieverstrekking en advies
 • Coachingstechnieken
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Psychosociale hulpverlening
 • Werken met cultuurverschillen
 • Professionele houding van de budgetcoach
 • Dialoog versus onderhandelen
 • Dilemma’s
 • Ethiek

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding een digitaal examen of een praktijkopdracht. Daarnaast maak je een reflectieopdracht. Ook word je voorbereid op het externe KIWA examen.

Je kunt de onderdelen ook los volgen.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van praktijkopdrachten.

Diploma Schuldhulpverlener

Bij het succesvol afronden van de KIWA opleiding Schuldhulpverlener ontvang je het KIWA certificaat Schuldhulpverlener. 

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 10 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de propedeusefase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding KIWA Schuldhulpverlener van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 3.276,- 
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van  € 450,-
Examens
€268 per extern examen
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in