Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Verkort HBO Bachelor Social Work deeltijd (3 jaar)

Niveau
HBO Bachelor
Duur
36 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag
middag/avond of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO en ministerie OCW
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of €4.914 (jaar)

Het beroep

Als professioneel Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog of Social Worker in de wijk heb je de HBO Bacheloropleiding Social Work afgerond. Je werkt in de jeugdhulp of jeugdbescherming aan de veilige ontwikkeling van talent van kinderen en jeugd. Of je richt je werk als GGZ-agoog op begeleiding en ondersteuning in de dynamiek tussen individu en samenleving bij herstel van een psychische aandoening. En voor sociaal wijkteam ondersteun als coach en aanjager burgers in het domein participatie en inkomen.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor studenten met een specifiek MBO 4 diploma in welzijn. Daarnaast ben je al enige tijd aan het werk in het welzijn vakgebied. Met voldoende werkervaring kom je in aanmerking voor de verkorte opleiding. Ben jij dat? Dan ben je bij Capabel aan het goede adres. Je kiest tijdens de opleiding een specialisatie en zo richting voor je toekomst.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

3 jaar

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de verkorte HBO Bacheloropleiding Social Work is een MBO 4-diploma  Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener (SMD), Sociaal Cultureel Werker (SCW), Sociaal Werk (SW) of Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg (PMJ), Maatschappelijke Zorg (MZ), Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (PBG), Agogisch Medewerker GGZ (AMGGZ), Thuisbegeleider, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (PBSD) diploma vereist. Hiernaast is relevante werkervaring van voldoende omvang en met complexiteit en cliëntcontacten een vereiste. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je aan alle werkcolleges deelnemen via webinars. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de opleiding:

What do you want to do ?
New mail
Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
vr 08 januari 2021
wo 27 januari 2021
ma 25 januari 2021

Erkende opleiding

De opleiding bachelor Social Work is door de NVAO geaccrediteerd en opgenomen in het Croho onder nummer 34116.

Inhoud

In de opleiding start je met een brede samenhangende oriëntatie op het beroep van de (aankomend)Social Worker en de drie uitstroomprofielen van de opleiding Social Work. Globaal is de opleiding tijdens jaar 1 gericht op de context van het werkveld en jaar 2 en 3 op de beroepsuitoefening.

In de HBO Bacheloropleiding Social Work kun je kiezen voor een van de drie uitstroomprofielen/specialisaties:

 • Social Worker in de wijk
 • GGZ-agoog (conform GGZ- Agoog beroepscompententieprofiel HBO)
 • Jeugdzorgwerker (conform landelijk Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker van de HSAO)

De opleiding bestaat uit 12 leerprojecten die ofwel volledig inhoudelijk geprogrammeerd zijn ofwel primair gericht zijn op externe stage en/of afstuderen met daarbij een beperkt inhoudelijk onderwijsprogramma. De opleiding is als volgt ingedeeld:

 • Schakelprogramma 20 EC

Hoofdfase

 • Regisseren 20 EC
 • Gezondheid en zorg 20 EC
 • Complexe Zorg / specialisatie 20 EC
 • Onderzoek en PPO 20 EC
 • Externe stage / specialisatie 20 EC
 • Externe stage / specialisatie 20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen 40 EC

 

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de studie besteed je aandacht aan de beroepspraktijkvorming. Dit kan natuurlijk op een werk- of stageplek zijn als die voldoende relevant is. De BPV is als volgt:

 • Hoofdfase: 4 maanden beroepspraktijk complexe zorg met een tijdsbesteding van gemiddeld 20 uur per week, binnen de gekozen specialisatie
 • Afstudeerfase: het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens werk ook aan je opdracht werkt

De werk- of stageplek wordt steeds vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid.

 

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor Social Work.

What do you want to do ?
New mail

De kosten van de opleiding Verkort HBO Bachelor Social Work deeltijd (3 jaar) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
ca. €450 per jaar
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in