Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor Social Work jeugdzorgwerker

Niveau
HBO bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
Deeltijd: vaste lesdag per week
Voltijd: 2 vaste lesdagen per week
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO geaccrediteerd
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of €4.914 (jaar)

Het beroep

Als professioneel Jeugdzorgwerker werk je in de jeugdhulp of jeugdbescherming aan de veilige ontwikkeling van talent van kinderen en jeugd. Je biedt ondersteuning, hulp of zorg aan kinderen en jongeren in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de thuisbegeleiding, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg. Je kunt begeleiding bieden bij de opvoeding en je zo richten op het voorkomen van problemen. In een andere functie houd je je juist bezig met hulpvragen en bepaal je wat een passende hulp kan zijn. Of je bent er om oplossingen te bieden bij onwenselijke situaties.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor die willen werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming. En daarbij ondersteuning, hulp of zorg aan kinderen en jongeren in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de thuisbegeleiding, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg bieden. Ben jij dat? Dan ben je bij Capabel Hogeschool aan het goede adres.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bacheloropleiding Social Work met specialisatie Jeugdzorgwerker is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma en een relevante werkplek vereist. Mocht je niet aan de diploma-eis voldoen en ben je 21 jaar of ouder? Dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Heb je veel werkervaring en cursussen gevolgd. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Studievertraging MBO

Heb je door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen maar verwacht je wel voor 1 januari 2021 je MBO-4 diploma? Dan kun je bij ons gewoon starten met je HBO opleiding. Je moet dan wel alsnog in de loop van je studie je MBO 4 diploma halen om in aanmerking voor je propedeuse diploma te komen.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

De specialisatie jeugdzorg is na het tweede jaar.

Wil je liever richting verpleegkunde? Kijk dan bij HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige deeltijd.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
ma 01 november 2021
di 01 maart 2022
ma 01 augustus 2022
ma 01 november 2021
di 01 maart 2022
ma 01 augustus 2022
ma 01 november 2021
di 01 maart 2022
ma 01 augustus 2022

Erkende opleiding

De opleiding is NVAO geaccrediteerd en opgenomen in het Croho onder nummer 34116.

Inhoud

In de opleiding start je met een brede samenhangende oriëntatie op het beroep van de (aankomend)Social Worker en de drie uitstroomprofielen van de opleiding Social Work. Globaal is de opleiding tijdens jaar 1 en 2 gericht op de context van het werkveld en jaar 3 en 4 op de beroepsuitoefening. De voltijd variant kent naast een vaste lesdag ook een vast begeleidingsdag.

In de HBO Bacheloropleiding Social Work kun je kiezen voor een van de drie uitstroomprofielen:

 • Jeugdzorgwerker (conform landelijk Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker van de HSAO)
 • Social Worker in de wijk
 • GGZ Agoog (conform GGZ- Agoog beroepscompententieprofiel HBO)

De opleiding bestaat uit 12 leerprojecten die ofwel volledig inhoudelijk geprogrammeerd zijn ofwel zijn primair gericht zijn op externe stage en/of afstuderen met daarbij een beperkt inhoudelijk onderwijsprogramma. De opleiding is als volgt ingedeeld.

Propedeuse

 • Jeugd
  20 EC
 • Volwassenen
  20 EC
 • Participeren
  20 EC

Hoofdfase

 • Signaleren en preventie
  20 EC
 • Regisseren
  20 EC
 • Gezondheid en zorg
  20 EC
 • Jeugdzorgwerker
  20 EC
 • Onderzoek en PPO
  20 EC
 • Externe stage/ Jeugdzorgwerker
  20 EC
 • Externe stage/ Jeugdzorgwerker
  20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  40 EC

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de studie besteed je aandacht aan de beroepspraktijkvorming. Dit kan natuurlijk op je huidige werkplek zijn of als stage als die voldoende relevant is. De BPV is als volgt:

 • Propedeuse: 3 x 40 uur snuffelstage
 • Hoofdfase: 4 maanden beroepspraktijk complexe zorg met een tijdsbesteding van gemiddeld 20 uur per week
 • Afstudeerfase: het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens werk of stage ook aan je opdracht werkt

De werkplek (deeltijd) wordt steeds vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor Social Work met specialisatie Jeugdzorgwerker.

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Social Work jeugdzorgwerker van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Ca. €450,- per jaar
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in