Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor Social Work jeugdzorgwerker

Niveau
HBO bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
Deeltijd: vaste avond per week
Voltijd: 2 vaste dagen per week
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO geaccrediteerd
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of €4.914 (jaar)

Het beroep

Als professioneel Jeugdzorgwerker de HBO Bacheloropleiding Social Work met de specialisatie Jeugdzorg afgerond. Je werkt in de jeugdhulp of jeugdbescherming aan de veilige ontwikkeling van talent van kinderen en jeugd. Je biedt ondersteuning, hulp of zorg aan kinderen en jongeren in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de thuisbegeleiding, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg. Je kunt begeleiding bieden bij de opvoeding en je zo richten op het voorkomen van problemen. In een andere functie houd je je juist bezig met hulpvragen en bepaal je wat een passende hulp kan zijn. Of je bent er om oplossingen te bieden bij onwenselijke situaties.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor medewerkers of vrijwilligers werkzaam in (deeltijd) of die willen werken (voltijd) in de jeugdhulp en jeugdbescherming en bieden dus ondersteuning, hulp of zorg aan kinderen en jongeren in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, de thuisbegeleiding, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg. Ben jij dat? En wil je vanuit een werkende situatie HBO Jeugdzorgwerker worden? Dan ben je bij Capabel aan het goede adres.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bacheloropleiding Social Work met specialisatie Jeugdzorgwerker is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma en een relevante werkplek vereist. Mocht je niet aan de diploma-eis voldoen en ben je 21 jaar of ouder? Dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Heb je veel werkervaring en cursussen gevolgd. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Studievertraging MBO

Heb je door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen maar verwacht je wel voor 1 januari 2021 je MBO-4 diploma? Dan kun je bij ons gewoon starten met je HBO opleiding. Je moet dan wel alsnog in de loop van je studie je MBO 4 diploma halen om in aanmerking voor je propedeuse diploma te komen.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 is via webinars aan alle werkcolleges deel te nemen. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. De opleiding voor vol- en deeltijd wordt verzorgd in de dag variant met lessen van 10.00 uur tot 16.00 uur: je volgt werkcolleges in 'Covid-proof' lokalen met een maximum aantal studenten. Aan die colleges kun je ook vanuit huis meedoen.

Voor deeltijders is daarnaast een avond variant waarbij de werkcolleges 's avonds van 18.00 tot 21.30 uur zijn. Drie keer per maand door middel van live webinar en eens per maand op school een workshop in een 'Covid-proof' lokaal met een maximum aantal studenten. Dit is ook thuis te volgen (keuze).

Andere opleidingen

De specialisatie jeugdzorg is na het tweede jaar.

Wil je liever richting verpleegkunde? Kijk dan bij HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige deeltijd.

What do you want to do ?
New mail
Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
vr 23 april 2021
vr 03 september 2021
di 05 januari 2021
wo 21 april 2021
wo 01 september 2021
ma 19 april 2021
ma 30 augustus 2021

Erkende opleiding

De opleiding is NVAO geaccrediteerd en opgenomen in het Croho onder nummer 34116.

Inhoud

In de opleiding start je met een brede samenhangende oriëntatie op het beroep van de (aankomend)Social Worker en de drie uitstroomprofielen van de opleiding Social Work. Globaal is de opleiding tijdens jaar 1 en 2 gericht op de context van het werkveld en jaar 3 en 4 op de beroepsuitoefening. De voltijd variant kent naast een vaste lesdag ook een vast begeleidingsdag.

In de HBO Bacheloropleiding Social Work kun je kiezen voor een van de drie uitstroomprofielen:

 • Jeugdzorgwerker (conform landelijk Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker van de HSAO)
 • Social Worker in de wijk
 • GGZ Agoog (conform GGZ- Agoog beroepscompententieprofiel HBO)

De opleiding bestaat uit 12 leerprojecten die ofwel volledig inhoudelijk geprogrammeerd zijn ofwel zijn primair gericht zijn op externe stage en/of afstuderen met daarbij een beperkt inhoudelijk onderwijsprogramma. De opleiding is als volgt ingedeeld.

Propedeuse

 • Jeugd
  20 EC
 • Volwassenen
  20 EC
 • Participeren
  20 EC

Hoofdfase

 • Signaleren en preventie
  20 EC
 • Regisseren
  20 EC
 • Gezondheid en zorg
  20 EC
 • Jeugdzorgwerker
  20 EC
 • Onderzoek en PPO
  20 EC
 • Externe stage/ Jeugdzorgwerker
  20 EC
 • Externe stage/ Jeugdzorgwerker
  20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  40 EC

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de studie besteed je aandacht aan de beroepspraktijkvorming. Dit kan natuurlijk op je huidige werkplek zijn of als stage als die voldoende relevant is. De BPV is als volgt:

 • Propedeuse: 3 x 40 uur snuffelstage
 • Hoofdfase: 4 maanden beroepspraktijk complexe zorg met een tijdsbesteding van gemiddeld 20 uur per week
 • Afstudeerfase: het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens werk of stage ook aan je opdracht werkt

De werkplek (deeltijd) wordt steeds vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor Social Work met specialisatie Jeugdzorgwerker.

What do you want to do ?
New mail

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Social Work jeugdzorgwerker van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Ca. €450,- per jaar
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in