Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor Social Work deeltijd

Niveau
HBO Bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag
overdag of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO geaccrediteerd
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of €4.914 (jaar)

Het beroep

Als professioneel Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog of Social Worker in de wijk heb je de HBO Bacheloropleiding Social Work afgerond. Je werkt in de jeugdhulp of jeugdbescherming aan de veilige ontwikkeling van talent van kinderen en jeugd. Of je richt je werk als GGZ-agoog op begeleiding en ondersteuning in de dynamiek tussen individu en samenleving bij herstel van een psychische aandoening. En voor sociaal wijkteam ondersteun als coach en aanjager burgers in het domein participatie en inkomen.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor studenten met een havo of MBO 4 diploma met een ambitie om in de gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn of maatschappelijke dienstverlening te gaan werken. Ben jij dat? Dan ben je bij Capabel aan het goede adres. Je kiest tijdens de opleiding een specialisatie en zo richting voor je toekomst.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bacheloropleiding Social Work deeltijd is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je niet aan de diploma-eis voldoen en ben je 21 jaar of ouder? Dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Heb je veel werkervaring en cursussen gevolgd. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven. 

Studievertraging MBO

Heb je door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen maar verwacht je wel voor 1 januari 2021 je MBO-4 diploma? Dan kun je bij ons gewoon starten met je HBO opleiding. Je moet dan wel alsnog in de loop van je studie je MBO 4 diploma halen om in aanmerking voor je propedeuse diploma te komen.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je via webinars aan alle werkcolleges deelnemen. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus zullen de werkcolleges en workshops worden verzorgd in 'Covid-proof' lokalen met een maximum aantal studenten. Hieraan kun je ook vanuit huis meedoen.

Studiefinanciering

Je kunt tijdens het volgen van deze opleiding studiefinanciering krijgen als je voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Kijk hiervoor op de site van DUO (duo.nl). Ben je 30 jaar of ouder dan is wellicht het Leven Lang Leren krediet voor jou mogelijk. Ook hierover vind je informatie op de site van DUO (duo.nl).

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 08 december 2020
di 08 december 2020
wo 09 december 2020
wo 09 december 2020
ma 07 december 2020
ma 07 december 2020

Erkende opleiding

De opleiding is NVAO geaccrediteerd en opgenomen in het Croho onder nummer 34116.

Inhoud

In de opleiding start je met een brede samenhangende oriëntatie op het beroep van de (aankomend)Social Worker en de drie uitstroomprofielen van de opleiding Social Work. Globaal is de opleiding tijdens jaar 1 en 2 gericht op de context van het werkveld en jaar 3 en 4 op de beroepsuitoefening.

In de HBO Bacheloropleiding Social Work kun je kiezen voor een van de drie uitstroomprofielen:

 • Social Worker in de wijk
 • GGZ-agoog (conform GGZ- Agoog beroepscompententieprofiel HBO)
 • Jeugdzorgwerker (conform landelijk Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker van de HSAO)

De opleiding bestaat uit 12 leerprojecten die ofwel volledig inhoudelijk geprogrammeerd zijn ofwel zijn primair gericht zijn op externe stage en/of afstuderen met daarbij een beperkt inhoudelijk onderwijsprogramma. De opleiding is als volgt ingedeeld.

 

Propedeuse

 • Jeugd
  20 EC
 • Volwassenen
  20 EC
 • Participeren
  20 EC

Hoofdfase

 • Signaleren en preventie
  20 EC
 • Regisseren
  20 EC
 • Gezondheid en zorg
  20 EC
 • Complexe Zorg / specialisatie
  20 EC
 • Onderzoek en PPO
  20 EC
 • Externe stage / specialisatie
  20 EC
 • Externe stage / specialisatie
 • 20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  40 EC

 

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de studie besteed je aandacht aan de beroepspraktijkvorming. Dit kan op een stageplek als die voldoende relevant is. De BPV is als volgt:

 • Propedeuse: 3 x 40 uur snuffelstage
 • Hoofdfase: 4 maanden beroepspraktijk complexe zorg met een tijdsbesteding van gemiddeld 20 uur per week
 • Afstudeerfase: het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens stage of werk ook aan je opdracht werkt

De werkplek wordt steeds vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid.

 

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor Social Work.

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Social Work deeltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
ca. €450,- per jaar
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in