Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Onderwijs-professional

Niveau
HBO Bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
2 dagdelen per maand
Erkenning
Komt overeen met de inhoud van onderdelen van HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie
Lesgeld
Lesgeld
€ 950,- of in termijnen

Beroep

Van een docent wordt een variëteit aan rollen gevraagd om de verschillende leeractiviteiten en de zelfsturing van studenten te kunnen ondersteunen. Dat zijn bijvoorbeeld de rol van tutor, mentor, coach, studieloopbaanbegeleider en stagebegeleider. De leeractiviteiten vinden plaats onder verschillende omstandigheden: in de klas, op de werkplek, individueel, in groepjes. In toenemende mate wordt daarbij van de docent gevraagd rekening te houden met diversiteit in culturele achtergronden van studenten.
De Onderwijsprofessional van Capabel Hogeschool is specifiek voor werkenden die wél inhoudsdeskundig zijn maar nog niet voldoende kennis hebben of over vaardigheden en houding beschikken om alle onderwijsrollen adequaat uit te voeren.

Voor wie

De korte HBO opleiding Onderwijsprofessional is bedoeld voor werkenden in het onderwijs. De opleiding richt zich op de verschillende rollen die een docent speelt in het onderwijs. De opleiding is op HBO niveau.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer

Studieduur

8 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO opleiding tot Coach is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag

Erkende opleiding

De inhoud van de korte HBO opleiding Onderwijsprofessional komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (Croho 34507).

Inhoud

In de korte HBO opleiding verwerf je kennis en vaardigheden over de volgende onderwerpen:

  • Hoe leren mensen (high impact learning, fixed of growth mindset, motivatie, leerstrategieën)
  • Omgaan met niveauverschillen (gedifferentieerd lesgeven, activerende werkvormen, hands on leren)
  • De rol van de docent (algemene docentvaardigheden, FC sprint, Positieve psychologie, oplossingsgericht werken)
  • Zelfredzaamheid en ontwikkeling bevorderen (Bloom en Romiszowski, 21e eeuwse vaardigheden)
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling (kernkwaliteiten, flow, zingeving, reflecteren, intervisie)

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding een toets en twee opdrachten.

 

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Stage maakt geen deel uit van de opleiding.

Diploma

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een diploma Onderwijsprofessional. Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 10 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase (minor) van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (croho 34507) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Tijd om te studeren

De combinatie van werkcolleges en thuisstudie maakt dat de korte HBO opleiding tot Coach goed te volgen is. In 8 maanden tijd volg je gemiddeld 1 tot 2 bijeenkomsten per maand. Als je vragen hebt, kun je bij jouw persoonlijk begeleider terecht via Mijn Capabel.

De kosten van de opleiding Kort HBO Onderwijs-professional van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 950,- 
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van  € 130,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in