Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort hbo Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg

Niveau
Bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per 14 dagen
middag/avond
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Toegepaste Psychologie
Lesgeld
Lesgeld
€ 4.004,- of in termijnen

Het beroep

Als je werkt in de gehandicaptenzorg dan zijn kennis en vaardigheden over probleemgedrag van de cliënten en vooral goede kennis van de (psychologische) ontwikkeling van de cliënt, noodzakelijk. Hierbij staat je aandacht voor de relatie met de cliënt voorop. Immers een goede relatie is een voorwaarde voor, bijvoorbeeld, het leren van vaardigheden of het verminderen van probleemgedrag.

Steeds vaker wordt er bij mensen met een verstandelijke beperking ook een psychische stoornis vastgesteld. Zij kunnen zich met moeilijk verstaanbaar (probleem) gedrag uiten en doen dat heel verschillend.

Goede zorg kun je alleen leveren als je weet om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag. Als je deze trend herkent en wilt op basis van kennis, vaardigheden en inzicht dit gedrag doorbreken dan is het korte HBO programma Moeilijk Verstaanbaar Gedrag de juiste keuze.

De opleiding maakt deel uit van HBO Bachelor Toegepaste Psychologie en wordt voor een deel door jezelf bepaald en ingevuld.

Voor wie

De opleiding is bedoeld werkenden in de gehandicaptenzorg en werkzaam met verstandelijk beperkte cliënten. Vooropleiding MBO4. Werkplek en/of stage in de gehandicaptenzorg is een vereiste.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

8 maanden.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van het korte HBO programma Moeilijk Verstaanbaar gedrag in de Gehandicaptenzorg is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Daarnaast is werkplek en/of stage in de gehandicaptenzorg vereist.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Je kunt er ook voor kiezen om het korte HBO programma Coaching of korte HBO programma Counselen los te volgen.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
wo 11 mei 2022
wo 09 februari 2022
wo 18 mei 2022
wo 16 februari 2022
wo 05 oktober 2022
wo 28 september 2022

Erkende opleiding

De inhoud van het korte HBO programma Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (Croho 34507).

Inhoud

In het korte HBO programma leer je te werken met de integratieve benadering van psychische stoornissen en probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij worden in relatie tot elkaar bekeken; de persoonlijkheidskenmerken van het individu, de omgevingsomstandigheden en processen die tot de psychopathologie geleid hebben. In deze benadering staat de psychologische ontwikkeling van de cliënt centraal en wordt nader belicht.

Zo leer je in de relatieopbouw, competentieopbouw en bij het doorbreken van probleemgedrag af te stemmen op het ontwikkelingsniveau van de cliënt. Hierbij krijgt de psychische stoornis eveneens aandacht.

De opleiding wordt gegeven in de vorm van projectonderwijs. Daardoor leer je in de leergang kort HBO Moeilijk Verstaanbaar Gedrag op een samenhangende manier kennis, vaardigheden en houding gericht op de volgende vier gebieden.

  • Psychologische expertise: klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie;
  • Methodisch werken: Multi-causale benadering van problemen;
  • Communicatie: Aspecten van communicatie, gespreksvaardigheid, interculturele communicatie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en visualisaties;
  • Professionele en persoonlijke ontwikkeling: Studievaardigheid, competentieontwikkeling, reflectie.

Je verdiept je in ontwikkelings- en klinische psychologie en psychopathologie. Je leert je kennis, communicatievaardigheden en houding vorm te geven in methodisch handelen. Vanuit je persoonlijke en professionele ontwikkeling kan je je verantwoorden voor je eigen keuzes en handelingen.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De opleiding is inclusief een werkplek dan wel stage, veelal binnen de zorginstelling waar de student werkzaam is. In dit onderdeel past de student de kennis en vaardigheden toe en reflecteert hierop. Aan praktijk en/of stage besteed je gemiddeld twee dagen per week.

Diploma Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een diploma Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde HBO-opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie (croho 34507) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt gevolgd door een combinatie van:

  • Twee centrale bijeenkomsten (werkcolleges) per maand
  • Bestuderen lesmateriaal (zelfstudie)
  • Uitvoeren taken (zelfstudie)
  • Uitvoeren stageopdracht

Het examen bestaat uit 1 (kennis)tentamen en 2 opdrachtbeoordelingen.

Tijd om te studeren

De gemiddelde tijdsbesteding inclusief bijeenkomsten, zelfstudie en examen(s) en exclusief praktijk en / of stage en opdrachten bedraagt twee dagen per week. De uitvoering van de opdrachten kan je gedurende de opleiding zelf plannen. Een groot deel van de stage valt samen met het werk.

De kosten van de opleiding Kort hbo Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandicaptenzorg van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.004,- 
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Via boekhandel
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in