Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort hbo Levenslooppsychologie

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per 14 dagen
overdag of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Toegepaste Psychologie
Lesgeld
Lesgeld
€ 1.092,-

Het beroep

Wat is kenmerkend voor het werken met ouderen, met welke specifieke aspecten moet je rekening houden, denk aan levensfase, zingeving, gezondheid e.d. en wat betekent dit voor jouw begeleiding? Als werkende met ouderen word je geconfronteerd met afwijkend gedrag vanuit dementie en psychiatrische problematiek. Om hier handvatten voor te verkrijgen is de kort hbo Levenslooppsychologie een mooie opleiding. Door het verkrijgen van voldoende kennis en begrip kun je de zorg effectiever en gerichter uitvoeren.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor werkenden in de ouderenzorg. De korte hbo opleiding Levenslooppsychologie is een goede keuze als je je begeleiding wilt verbeteren.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte hbo opleiding Levenslooppsychologie is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je aan alle werkcolleges deelnemen via webinars. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus of mogelijk eerder zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de opleiding:

Andere opleidingen

De kort hbo opleiding Ontwikkelingspsychologe is een mooie aanvulling aan deze opleiding. Mocht je belangstelling hebben voor de hele bachelor Toegepaste Psychologie dan is dat ook een mogelijkheid.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 09 februari 2021

Erkende opleiding

De inhoud van de korte hbo opleiding Levenslooppsychologie komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (Croho 34507).

Inhoud

Een telkens terugkerend perspectief wordt gevormd door een relatie te leggen tussen de persoonlijke ervaringen van de veelal jonge(re) student met die van ouderen. Iedereen heeft immers met verlieservaringen en rouw te maken. Hier besteden we de eerste werkcolleges aan. Daarna gaan we nader in op twee specifieke doelgroepen ouderen namelijk: dementerende ouderen en ouderen met psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld depressie en angststoornissen, waarbij dementie de meeste aandacht krijgt. Deze ziektebeelden hebben immers vele consequenties voor de zorgverlening en ondersteuning aan de ouderen zelf en hun verwanten/mantelzorgers. De studenten maken kennis met methoden van benadering, diverse passende interventies en de dilemma's die zich kunnen voordoen.

Je maakt ter afsluiting van de opleiding een praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Stage maakt geen deel uit van de opleiding.

Certificaat Levenslooppsychologie

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat Levenslooppsychologie.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 4 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (croho 34507) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Tijd om te studeren

De combinatie van werkcolleges en thuisstudie maakt dat korte hbo opleiding Levenslooppsychologie goed te volgen is. In 4 maanden tijd volg je gemiddeld 2 bijeenkomsten per maand. De werkcolleges zijn van 10.00 tot 16.00 uur of, als je kiest voor de avond variant van 18.00 uur tot 21.30 uur.

De kosten van de opleiding Kort hbo Levenslooppsychologie van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld
 € 1.092,- 
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €50,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in