Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd

Niveau
HBO Bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
2 bijeenkomsten per week
Erkenning
NVAO en ministerie OCW
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of per jaar €4.914

Het beroep

Als Toegepast Psycholoog ben je bezig met de mens in zijn voortdurend veranderende sociale omgeving. De doelgroep waarmee je werkt is zeer divers, zowel in leeftijd -variërend van jong tot oud- als in sociale en culturele achtergrond. Je adviseert, begeleidt en coacht organisaties en mensen. Dit doe je vanuit gedegen kennis over menselijk gedrag, psychologische ziektebeelden en vaardigheden hiermee om te gaan. Je werkt als maatschappelijk begeleider, coach, counselor, casemanager, HRM-er of groepsbegeleider.

Voor wie

Als je graag met mensen werkt en hun gedrag wilt begrijpen en ondersteunen. En je wilt dit doen vanuit gedegen psychologische kennis en vaardigheden. Dan is de HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie de juiste keuze.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

28 - 48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je niet aan de diploma-eis voldoen en ben je 21 jaar of ouder? Dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Als je eerder ECTS studiepunten hebt behaald in een HBO- of WO-opleiding, dan kunnen deze studiepunten vrijstelling opleveren voor maximaal twee trimesters (8 maanden) op basis van 40 ECTS. Relevante werkervaring kan tot nog meer vrijstelling leiden. Kijk ook bij EVC HBO Toegepaste Psychologie.

Studiefinanciering

Je kunt tijdens het volgen van deze opleiding studiefinanciering krijgen als je voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Kijk hiervoor op de site van DUO (duo.nl). Ben je 30 jaar of ouder dan is wellicht het Leven Lang Leren krediet voor jou mogelijk. Ook hierover vind je informatie op de site van DUO (duo.nl).

Andere opleidingen

De HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is zowel deeltijd als voltijd mogelijk. Kijk voor de deeltijdvariant bij HBO Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd.

Richt je interesse zich alleen op het vakbekwaam coachen of counselen? Kies dan voor het korte HBO programma Coaching en Counselen. Wil je meer weten over de psychologie? Kijk dan bij kort HBO Klinische en Biologische Psychologie.

Laatste kans: wil jij nog starten met deze opleiding na de vakantie? Reserveer dan snel je plek en schrijf je in!

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
31 maart 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
01 april 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
30 maart 2020
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 34507.

Inhoud

In de HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie verwerf je kennis en vaardigheden in drie fases:

Propedeuse

 • Gedrag en gedragsontwikkeling
  20 EC
 • Gedrag en het sociale domein
  20 EC
 • Gedrag en Arbeid
  20 EC

Hoofdfase

 • Coachen en psychosociale gespreksvoering in het sociale domein
  20 EC
 • Gedragsverandering in arbeidsorganisaties
  20 EC
 • Het Nature-nurture-debat
  20 EC
 • Psychologische interventies in het sociale domein
  20 EC
 • Sociaal wetenschapper
  20 EC
 • Coachen en counselen in het domein arbeid
  20 EC
 • Domein Arbeid
  20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  20 EC

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding loop je in iedere fase eenmaal stage. De stages zijn als volgt:

Propedeuse

Stageopdracht uit te voeren op je werk met een tijdsbesteding van 245 uur

Hoofdfase

Twee stageopdrachten uit te voeren op je werk met een tijdsbesteding van 2 maal 350 uur

De stage- of werkplek wordt vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid en mede beoordeeld door de (praktijk-)docent van Capabel.

Als je tijdens je studie je werk krijgt dan kun je de opleiding toch vervolgen in de deeltijd variant.

Diploma en getuigschrift

Als je het examen van deze HBO Bacheloropleiding haalt dan krijg je van Capabel Hogeschool een getuigschrift Bachelor Toegepaste Psychologie met 240 ECTS studiepunten.

Tijd om te studeren

De gemiddelde tijdsbesteding inclusief werkcolleges, thuisstudie en examen(s) en exclusief beroepspraktijkvorming en opdrachten bedraagt 2 dagen per week. Je volgt per jaar drie college trimesters van 11 weken met 2 lesdagen/avonden per week. In de loopt van ieder jaar doe je beroepspraktijkvorming op en verminderen de lessen. In ieder trimester zijn steeds twee lesvrije weken voorafgaand aan het examen ingepland. De uitvoering van de beroepspraktijk opdrachten kun je zelf plannen en daaraan werk je gemiddeld 1 tot 2 dagen per week. Het afstuderen is onderzoek dat twee trimesters beslaat. Loopt je studie uit, dan kun je binnen de Algemene Voorwaarden kosteloos verlengen.

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,- per jaar
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in