Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd

Niveau
HBO Bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
vaste lesdag in de week
overdag
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO en ministerie OCW
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of €4.914 (jaar)

Het beroep

Als Toegepast Psycholoog ben je bezig met de mens in zijn voortdurend veranderende sociale omgeving. Iemand die deeltijd toegepaste psychologie heeft gestudeerd kan mensen professionele ondersteuning en begeleiding bieden bij gedragsverandering en groei, met als uitgangspunt de specifieke ontwikkelingsvragen van een individu of organisatie

Tijdens de uitvoering van je werk als toegepast psycholoog richt je je op het verklaren, voorspellen en veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag van anderen. Je begeleidt, coacht en adviseert individuen en organisaties tijdens veranderingsprocessen gericht op het geformuleerde doel en de gewenste uitkomst. Dit doe je vanuit gedegen kennis over menselijk gedrag, psychologische processen en - ziektebeelden waarbij je jouw sociale- en communicatieve vaardigheden inzet als belangrijkste instrument. Met de opleiding Toegepaste Psychologie HBO deeltijd ben je dus breed inzetbaar. Waar ga jij als afgestudeerd toegepast psycholoog straks aan de slag? Je kunt bijvoorbeeld aan het werk als;

Voor wie

Verwonder jij je vaak over het gedrag van mensen? Vind je hun gedachten en gevoelens interessant? En zou je mensen graag beter willen begrijpen en ondersteunen? Kies dan voor een deeltijd opleiding Toegepaste Psychologie HBO. Je kunt met een opleiding toegepaste psychologie deeltijd echt van meerwaarde zijn voor anderen en je inzetten voor het verhogen van hun kwaliteit van leven. Je leert tijdens deze psychologie opleiding hbo het gedrag en de emoties van mensen verklaren. Maar je leert ook veel over jezelf door psychologie te studeren in deeltijd! Door te kijken naar je eigen talenten en ontwikkelpunten.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

40 - 48 maanden, afhankelijk of je recht op vrijstellingen hebt.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd studie is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je niet aan de diploma-eis voldoen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor de 21+-regeling. Daarnaast heb je  een relvante werkplek voor tenminste 12 uur per week. Als je eerder ECTS studiepunten hebt behaald in een HBO- of WO-opleiding, dan kunnen deze studiepunten vrijstelling opleveren voor maximaal twee trimesters (8 maanden) op basis van 40 ECTS. 

Studievertraging MBO

Heb je door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen maar verwacht je wel voor 1 januari 2021 je MBO-4 diploma? Dan kun je bij ons gewoon starten met je HBO opleiding. Je moet dan wel alsnog in de loop van je studie je MBO 4 diploma halen om in aanmerking voor je propedeuse diploma te komen.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

De HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is zowel deeltijd als voltijd mogelijk. Kijk voor de deeltijdvariant bij HBO Bachelor Toegepaste Psychologie voltijd.

Richt je interesse zich alleen op culturele antropologie of arbeidspsychologie? Kies dan voor het korte HBO Culturele Antropologie. Wil je meer weten over de organisatorische psychologie? Kies dan voor kort HBO Arbeidspsychologie.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
ma 01 november 2021
di 01 maart 2022
ma 01 augustus 2022
ma 01 november 2021
di 01 maart 2022
ma 01 augustus 2022
ma 01 november 2021
di 01 maart 2022
ma 01 augustus 2022
ma 01 november 2021
di 01 maart 2022
ma 01 augustus 2022

Erkende opleiding

De deeltijd HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 34507.

Inhoud

In de studie Toegepaste Psychologie HBO deeltijd verwerf je kennis en vaardigheden in drie fases:

Propedeuse

 • Gedrag en gedragsontwikkeling
  20 EC
 • Gedrag en het sociale domein
  20 EC
 • Gedrag en Arbeid
  20 EC

Hoofdfase

 • Coachen en psychosociale gespreksvoering in het sociale domein
  20 EC
 • Gedragsverandering in arbeidsorganisaties
  20 EC
 • Het Nature-nurture-debat
  20 EC
 • Psychologische interventies in het sociale domein
  20 EC
 • Sociaal wetenschapper
  20 EC
 • Coachen en counselen in het domein arbeid
  20 EC
 • Domein Arbeid
  20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  20 EC

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding besteedt je per jaar 224 uur op een praktijkplek bij een relevante organisatie binnen het werkveld van de toegepast psycholoog. Binnen deze setting voer je je praktijkopdrachten uit. De stage- of werkplek wordt vooraf door Capabel Hogeschool beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid en mede beoordeeld door de (praktijk-)docent van Capabel Hogeschool.

Lestijden en frequentie

In de deeltijd variant ga je als toegepast psychologie student 1 dag per week naar college van 10.00 tot 16.00 uur. Je lesdagen zijn altijd op vaste dagen.

Diploma en getuigschrift

Wanneer je het examen van deze HBO Bacheloropleiding haalt dan krijg je van Capabel Hogeschool een getuigschrift Bachelor Toegepaste Psychologie met 240 ECTS studiepunten. Getuigschrift is de hbo-term voor diploma. 

Tijd om te studeren

Je volgt per jaar drie trimesters bestaande uit thematische leerprojecten. Elk van 11 weken met 1 dag college per week. In ieder trimester zijn steeds twee roostervrije weken voorafgaand aan het theorie-examen ingepland. De uitvoering van de beroepspraktijk opdrachten kun je zelf plannen en daaraan werk je gemiddeld 1 tot 2 dagen per week. De afstudeerfase bestaat uit het doen van onderzoek waar je gedurende een periode van twee trimesters aan werkt. Heb je meer tijd nodig voor de afronding van je studie, dan kun je binnen de Algemene Voorwaarden kosteloos verlengen.

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,- per leerproject
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in