Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Propedeuse Toegepaste Psychologie deeltijd (1 jaar)

Niveau
HBO Propedeuse
Duur
12 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
NVAO en OCW
Lesgeld
Lesgeld
20 termijnen van €293 of 12 termijen van €485

Het beroep

Als Toegepast Psycholoog ben je bezig met de mens in zijn voortdurend veranderende sociale omgeving. De doelgroep waarmee je werkt is zeer divers, zowel in leeftijd -variërend van jong tot oud- als in sociale en culturele achtergrond. Je adviseert, begeleidt en coacht organisaties en mensen. Dit doe je vanuit gedegen kennis over menselijk gedrag, psychologische ziektebeelden en vaardigheden hiermee om te gaan. Je werkt als maatschappelijk begeleider, coach, counselor, casemanager, HRM-er of groepsbegeleider.

De propedeuseopleiding Toegepaste Psychologie betreft het eerste jaar van de vierjarige bacheloropleiding Toegepaste Psychologie (croho 34507) en is een kennismaking met het onderwijs en beroep als toegepast psycholoog op HBO niveau.

Voor wie

Als je graag met mensen werkt en hun gedrag wilt begrijpen en ondersteunen. En je wilt dit doen vanuit gedegen psychologische kennis en vaardigheden. Dan is voor een kennismaking met dit vakgebied op HBO niveau de 1 jarige propedeuseopleiding Toegepaste Psychologie de beste keuze. De opleiding kent een stageperiode en is mogelijk in deel- en voltijd.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

De studieduur is 12 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bachelor Toegepaste Psychologie is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je niet aan de diploma-eis voldoen en ben je 21 jaar of ouder? Dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Je wordt formeel ingeschreven voor de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. Na het behalen van het propedeuse diploma kun je instromen in de hoofdfase.

Studiefinanciering

Je kunt tijdens het volgen van deze opleiding in de voltijd variant studiefinanciering krijgen als je voldoet aan de wettelijke eisen daarvoor. Kijk hiervoor op de site van DUO (duo.nl). Ben je 30 jaar of ouder dan is wellicht het Leven Lang Leren krediet voor jou mogelijk. Ook hierover vind je informatie op de site van DUO (duo.nl).

Andere opleidingen

De HBO Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is zowel deeltijd als voltijd mogelijk.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
31 maart 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
01 april 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
30 maart 2020
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De propedeuseopleiding Toegepaste Psychologie is het eerste jaar van de is een door het ministerie van OCW erkende bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. Deze opleiding  is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De bacheloropleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 34507.

Inhoud

In de Propedeuseopleiding Toegepaste Psychologie verwerf je kennis en vaardigheden in drie fases:

  • Gedrag en gedragsontwikkeling
    20 EC
  • Gedrag en het sociale domein
    20 EC
  • Gedrag en Arbeid
    20 EC

Stageopdracht uit te voeren op je werk met een tijdsbesteding van 245 uur

Diploma

Bij succesvolle afronding van de propedeuseopleiding ontvang je het diploma propedeusefase HBO Bachelor Toegepaste Psychologie met 60 ECTS studiepunten. Deze studiepunten worden geregistreerd bij DUO (2Bron) van OCW.

De kosten van de opleiding HBO Propedeuse Toegepaste Psychologie deeltijd (1 jaar) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.339,- 
Lesgeld in termijnen
20 termijnen van  € 293,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
ca. €450
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in