Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Interne Jobcoach

Niveau
HBO bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per 14 dagen
middag/avond of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Onderdeel Noloc erkende opleiding
Lesgeld
Lesgeld
€3.003 of in termijnen

Het beroep

Als Interne Jobcoach werk je met kwetsbare mensen, arbeidsbeperkten en (zieke) werknemers. Je probeert als Jobcoach het beste uit mensen te halen en support hen bij het vinden van een baan. Je begeleidt deze mensen in hun werk. Tegelijkertijd ondersteun je ook de werkgever in dit proces en werk je samen met andere professionals uit de keten. Je bent in staan een participatieplan maken, die uit te voeren en hierover te rapporteren.

Voor wie

De korte HBO opleiding Jobcoach is bedoeld voor werkenden bij werkgevers met of met de overweging tot het sluiten van inclusieve arbeidscontracten. Indien je een effectieve rol wilt spelen in de coaching van arbeidsbeperkten of zieken dan is het korte HBO programma Interne Jobcoach van Capabel de juiste keuze.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 maanden

Lestijden

Er is 1 bijeenkomst per 2 weken. De lestijden zijn

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO opleiding Interne Jobcoach heb je een MBO4 of HAVO diploma nodig. En een relevante werkplek met actuele te coachen medewerker(s). Indien opname in het Jobcoach register van Noloc Jobcoaches wordt beoogd is het volgen van het erkende korte HBO programma Noloc Jobcoach nodig.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je aan alle werkcolleges deelnemen via webinars. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus of mogelijk eerder zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de opleiding:

Andere opleidingen

Wil je na de opleiding graag opgenomen worden in het NOLOC register voor Jobcoaches? Volg dan het korte HBO programma Noloc Jobcoach.

Wil je je verder verdiepen in het vakgebied van inclusieve arbeidsorganisatie. Dan is de Training Inclusieve Arbeidsanalyse van Capabel een goed vervolg.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 19 januari 2021
ma 18 januari 2021
do 21 januari 2021
wo 20 januari 2021
ma 18 januari 2021

Erkende opleiding

De korte HBO opleiding Interne Jobcoach is door UWV erkend. Zie hiervoor de trainingseis artikel 2.8 van Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015. De opleiding maakt deel uit van de door Hobéon geaccrediteerde opleiding tot korte HBO programma Noloc Jobcoach Deze opleiding sluit aan op de samen met werkgevers, jobcoaches en Noloc eind 2018 geformuleerde eindtermen voor Excellente Jobcoach.

Inhoud

De korte HBO opleiding Interne Jobcoach wordt gegeven in de vorm van een leerproject waarin praktijkdossiers centraal staan. In de  opleiding Interne Jobcoach richt je je op de elementen arbeid, zorg, recht, moraal & ethiek binnen de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking. Een flink deel van de opleiding ontwikkel je je coaching vaardigheden.

 • Basis gespreksvaardigheden
 • Doelgroepen van de jobcoach
 • Interculturele communicatie
 • Oriëntatie op het beroep van interne jobcoach
 • Adviseren vanuit een positief mensbeeld
 • Adviseren en contracteren; de technieken
 • Wajong, Participatiewet, WIA, WAO en ZW
 • Privacywet en -regeling en beroepsaansprakelijkheid
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Effectief coachen
 • De methode van coachen
 • Voorzieningen en re-integratieinstrumenten
 • Methodieken voor jobcoaching
 • Het veranderingsproces begeleiden bij coachen
 • Belastbaarheid
 • Bekwaamheden
 • Functieanalyse
 • Vergelijking van functiebelasting en belastbaarheid
 • Positieve psychologie
 • Lichamelijke ziektebeelden en aandoening
 • Verstandelijke beperkingen en verslavingsprobloematiek
 • Psychische en psychiatrische aandoeningen
 • Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
 • Herontwerp van werkprocessen en jobcarving
 • Werkprocessen en werkbezoek
 • Oplossingsgericht werken
 • Motiverende gespreksvoering

Je sluit de opleiding af met een beoordeling van een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Er wordt 12 uur per week aan stage/werk vereist in het werkveld van de interne jobcoach.

Diploma Jobcoach

Als je het examen van deze opleiding haalt dan krijg je het diploma Interne Jobcoach met circa 13 HBO studiepunten (ECTS). Dit diploma geeft recht op vrijstellingen binnen de het door Noloc erkende korte HBO programma Excellente Jobcoach.

Tijd om te studeren

De korte HBO opleiding Interne Jobcoach is zo opgezet dat deze in een combinatie van werkcolleges en thuisstudie goed te halen is. Er zijn wekelijks colleges. Als je vragen hebt dan is op werkdagen de persoonlijk begeleider op afgesproken tijden, of per e-mail, bereikbaar.

De kosten van de opleiding Interne Jobcoach van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 3.003,- 
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van  € 413,-
Examens
inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €350,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in