Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Casemanager Regie op Verzuim (Crov®)

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
(totaal 9)
Erkenning
RNVC
Lesgeld
Lesgeld
6 maal €560 of ineens met korting

Het werkgebied

Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals. Dat met het doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij het aan verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.

Voor wie

Je bent leidinggevende, medewerker HRM, arbeidsdeskundige of casemanager bij overheid of arbodienst. En je wilt graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov of RCCM te vervullen. Dan is de post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim (Crov)/ Case en Caremanager (RCCM) de juiste keuze.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim / Case en Caremanager is een HBO denk- en werkniveau vereist.

Andere opleidingen

Wil je de gecombineerde post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Register Case- en Caremanager volgen klik dan hier.

Als je deel Register Case- en Caremanager wilt volgen, kijk dan bij post HBO opleiding Register Case- en Caremanager.

Wil je je specialiseren in inclusieve arbeid kijk dan bij post HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisaties.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
30 oktober 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
16 september 2019
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
16 januari 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236). Hobeon heeft de opleiding inmiddels geaccrediteerd.

Vanaf 1 maart 2019 erkent Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers (RNVC) de Crov opleiding van Capabel hogeschool.

Afgestudeerden van de Crov opleiding van Capabel verwerven daarmee het recht op het voeren van de titel Crov®. Door het succesvol afronden van de opleiding kun je registerlid van de RNVC worden.

 

Inhoud

In de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim zijn 9 werkcolleges van 15 tot 21 uur. Dit zijn de onderwerpen:

Arbeidsongeschiktheid; de eerste twee jaren

De loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte van de werknemer, Poortwachtersrol UWV en de loonsanctie, de Ziektewet.

Arbeidsongeschiktheid; de periode na twee jaar

De WIA, Publiek en privaat managen van eigenrisicodragen WGA en ZW.

Arbeidsrecht / de rol van de bedrijfsarts

Wet verbetering Poortwachter, loonsancties die de werkgever kan opleggen, rol en visie van de bedrijfsarts, de rechtspositie van werknemers, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en werknemer. Flexibele arbeidsrelaties, de overeenkomst van de zzp`er, uitzendwezen, detachering en payrolling,  ontslagrecht en het sociale vangnet in Nederland.

Het beroep van casemanager

Demedicaliseren van verzuim, Huis van Werkvermogen, belastbaarheid en belasting, psychische problematiek.

Het berekenen van kosten van verzuim en vormen van schadelastbeperking

Verzuimmodellen, de FML en de werking van het CBBS, berekenen van de kosten van verzuim en de RIV-toets.

Maatschappelijke ontwikkelingen en effecten op organisaties

Etisch handelen, tegenstrijdige belangen en omgaan met persoonsgegevens.

Professionele gespreksvaardigheden

Gespreksvoering & coaching, motiverende gespreksvoering & RET, oplossingsgericht werken & NLP, mediation & conflicthantering, bevlogenheid en burn out.

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een stageopdracht van 20 uur.

Diploma

Bij het succesvol afronden van de post HBO opleiding Casemanager regie op Verzuim ontvang je het diploma Casemanager Regie op Verzuim. De opleiding zal bij succesvolle afronding leiden tot een RNVC erkend beroepsdiploma Casemanager regie op Verzuim (Crov®).

 

De kosten van de opleiding Post HBO Casemanager Regie op Verzuim (Crov®) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 3.100,- 
Lesgeld in termijnen
6 termijnen van  € 560,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in