Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager

Niveau
HBO Bachelor
Duur
16 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per week
middag/avond
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
RNVC
Lesgeld
Lesgeld
€ 6.200,- of in termijnen

Het beroep

Als Crov ben je werkzaam in de praktijk van ziekteverzuim en draag je bij aan het voorkomen of beperken van de schadelast. Je regisseert proactief het verzuimproces en zorgt daarbij voor optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals. Dat met het doel de zieke werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Je zorgt dat dit op een zorgvuldige en juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd waarbij je rekening houdt met soms uiteenlopende belangen. Je draagt bij het aan verbeteren van verzuimbeleid en bevordert duurzame inzetbaarheid.


Als RCCM doe je ook onderzoek naar oorzaken van verzuim in het bedrijf, de risico’s en kosten van ziekte verzuim en kan je verzuimbeleid ontwikkelen en implementeren. Je bent strategisch gesprekspartner van de werkgever.

Voor wie

Je bent leidinggevende, medewerker HRM, arbeidsdeskundige of casemanager bij overheid of arbodienst. En je wilt graag over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de volwaardige functie van Crov of RCCM te vervullen. Dan is de post HBO opleiding Casemanager  regie op Verzuim (Crov)/ Case- en Caremanager (RCCM) de juiste keuze.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

16 maanden

Lestijden

Er is 1 bijeenkomst per week. De lestijden zijn

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager is een HBO denk- en werkniveau vereist.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Als je van de post HBO opleiding alleen het deel Casemanager Regie op Verzuim wilt volgen, kijk dan bij post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim.

Als je van de post HBO opleiding alleen het deel Case- en Caremanager wilt volgen, kijk dan bij post HBO opleiding Register Case- en Caremanager.

Wil je je specialiseren in inclusieve arbeid kijk dan bij post HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisaties.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 08 maart 2022
wo 06 oktober 2021
do 04 november 2021
ma 17 januari 2022

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Vanaf 1 maart 2019 erkent Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers (RNVC) de Crov en Rccm opleidingen van Capabel hogeschool.

Door het succesvol afronden van de opleiding kun je registerlid van de RNVC worden. Afgestudeerden van de Rccm en/of Crov opleiding van Capabel verwerven daarmee het recht op het voeren van de titel Rccm® en/of de titel Crov®.  

Inhoud

In de post HBO opleiding Casemanager Regie op Verzuim / Case en Caremanager komen volgende onderwerpen aan bod:

Casemanager Regie op Verzuim (Crov):

Arbeidsongeschiktheid; de eerste twee jaren

De loondoorbetalingsplicht van de werkgever bij ziekte van de werknemer, Poortwachtersrol UWV en de loonsanctie, de Ziektewet.

Arbeidsongeschiktheid; de periode na twee jaar

De WIA, Publiek en privaat managen van eigenrisicodragen WGA en ZW.

Arbeidsrecht / de rol van de bedrijfsarts

Wet verbetering Poortwachter, loonsancties die de werkgever kan opleggen, rol en visie van de bedrijfsarts, de rechtspositie van werknemers, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en werknemer. Flexibele arbeidsrelaties, de overeenkomst van de zzp`er, uitzendwezen, detachering en payrolling,  ontslagrecht en het sociale vangnet in Nederland.

Het beroep van casemanager

Demedicaliseren van verzuim, Huis van Werkvermogen, belastbaarheid en belasting, psychische problematiek.

Het berekenen van kosten van verzuim en vormen van schadelastbeperking

Verzuimmodellen, de FML en de werking van het CBBS, berekenen van de kosten van verzuim en de RIV-toets.

Maatschappelijke ontwikkelingen en effecten op organisaties

Etisch handelen, tegenstrijdige belangen en omgaan met persoonsgegevens.

Professionele gespreksvaardigheden

Gespreksvoering & coaching, motiverende gespreksvoering & RET, oplossingsgericht werken & NLP, mediation & conflicthantering, bevlogenheid en burn out.

Register Case- en Caremanager (RCCM)

Oriëntatie op het beroep RCCM

Oriëntatie beroep op het beroep RCCM en het verschil met de CROV

Recht

Medezeggenschap (WOR) en Wet cao met betrekking tot verzuimbeleid; AVG en omgaan met privacy, datalekken, bezwaar en beroepsprocedures

Sociaal zekerheidsrecht

Wet Amber, no riskpolis, algemene wet bestuursrecht, berekenen premielasten eigen risicodragerschap.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De inclusieve arbeidsorganisatie.

Management en organisatie

Organisatiestructuur, cultuur en diagnose, verzuim in organisaties, duurzame inzetbaarheid, financiële jaarverslagen, begrotingen en financiering.

Social skills

Zakelijke communicatie, adviseren en presenteren

 Je krijgt ter afsluiting van elk van de twee onderdelen (Crov en RCCM) een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een stageopdracht van 50 uur.

Diploma

Bij het succesvol afronden van de post HBO opleiding Casemanager regie op Verzuim / Case en Caremanager (RCCM) ontvang je een gecombineerd diploma Case- en Caremanager en Casemanager Regie op Verzuim. Beide opleidingen zullen bij succesvolle afronding leiden tot een RNVC erkend beroepsdiploma Casemanager regie op Verzuim (Crov®) en Register Case en Caremanager (RCCM®).


Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Post HBO Casemanager Regie op Verzuim / Case- en Caremanager van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 6.200,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 560,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €400,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in