Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Maatwerk

Niveau
HBO of MBO
Duur
4 maanden
Lesweek
In overleg
Erkenning
OCW erkende Hogeschool
Kosten
Kosten
Vaste maatwerkprijs

Maatwerk in zorg, welzijn of sociale zekerheid

Als je werkt in de zorg of welzijn dan zijn kennis en vaardigheden over de situatie van de cliënten en vooral goede kennis van de ontwikkeling van de cliënt, noodzakelijk. Steeds vaker schuurt de dagelijkse drukte en verantwoordelijkheid met de tijd die nodig is om bij te leren.

Goede zorg en diensten kun je alleen blijven leveren als bijscholing zo georganiseerd is dat het aansluit bij de situatie in het werk en zo weinig mogelijk tijd kost. Hiervoor is het praktijk-gestuurd HBO van Capabel de beste aanpak. Inzet van eigen deskundigen met specifieke expertise binnen de instelling en onderling leren spelen hierbij een hoofdrol.

Erkende opleidingen

Capabel is een door het Ministerie van OCW erkende hogeschool. Dat betekent dat niveau en kwaliteit van het beroepsonderwijs geborgd zijn.

Bij maatwerk speelt dit ook een rol in mogelijk loopbaan perspectief. In het geval maatwerk deel uitmaakt van een erkende bachelor of master dan worden behaalde resultaten per student ook bij OCW geregistreerd. Zo kunnen medewerkers flexibel gaandeweg hun bachelor of master halen.

Voor wie

Capabel is gespecialiseerd in opleidingen in het domein van zorg, welzijn en sociale zekerheid. Maatwerk richt zich op medewerkers van organisaties die hierin werken.

Studieduur

Onderling vast te stellen

Waarom bij Capabel

Vakgebieden

Capabel heeft veel onderwijsexpertise en ervaring in erkend hoger beroepsonderwijs in de volgende vakgebieden

Maatwerk hierin bestaat niet uit een optelling van ‘vakken’ maar een samenhangend specifiek programma.Dit doen wij in samenwerking met professionals van de instelling / werkgever, onze professionals en rekening houdend met specifieke werkinhoud en organisatie

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag

Inhoud

De aanpak om erkende of eigen maatwerkopleiding te komen is als volgt te karakteriseren:

1. Gezamenlijke omschrijving van de gewenste praktijksituatie in termen van competenties. Capabel biedt hierbij vanuit haar kennis en ervaring het basismodel, consistentie in de formulering en bereiken van overeenstemming hierover tussen professionals en leiding.

2. Afstemming over de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld beschikbare tijd, niveau, vooropleiding en/of ervaring, gewenste diplomering, accenten in werkvormen, groepsgroottes en rooster.

3. Samenstellen ontwikkelgroep met experts vanuit Capabel en specialisten en medewerkers vanuit de instelling.

4. Gezamenlijke ontwikkeling vanuit het onderwijsmodel van Capabel met taakverdelingen, gezamenlijke afstemming en redactionele en onderwijskundige regie vanuit Capabel. De relatie met erkend onderwijs wordt door Capabel gelegd. De ontwikkeling betreft studiemappen, opdrachten, examinering, online inrichting en (keuze uit) literatuur.

5. Inroosteren van de opleiding met een mix aan docenten: deels door docenten vanuit Capabel, deels door specialisten en medewerkers van de instelling. Capabel begeleidt docenten en stelt eisen voor zover erkende studiepunten van belang zijn.

6. Evalueren en gezamenlijke bijstelling.

Werkvormen

Capabel verzorgt haar onderwijs in een mix van de volgende werkvormen:
Werkcolleges, intervisie, live en terugkijk webinars, oefenopdrachten, praktijkopdrachten, reflectieopdrachten, taken, thuisstudie, readers, studieloopbaan begeleiding, werkopdrachten, leertaakgroepen en werkbegeleiding.

Stage / Beroepspraktijkvorming

Maatwerk gaat uit van een werkplek dan wel stage waar de studenten/ werknemers werken. In specifieke onderdelen van dit werk past de student de initieel geleerde kennis en vaardigheden toe en reflecteert hierop. Hierbij wordt capaciteitsverlies geminimaliseerd en is het geleerde maximaal direct toepasbaar. Dit is de kern van Praktijk-gestuurd HBO.

Praktijkbegeleiding

Afhankelijk van de situatie is het mogelijk om bij het maatwerk ook onafhankelijke inhoudelijke praktijkbegeleiding te verzorgen. Dit helpt bij de frictie tussen de gewenste extra inhoudelijke capaciteit en grote werkdruk, de reden voor de wens.

Eerder verworven competenties

Veel professionals in zorg, welzijn of sociale zekerheid hebben veel kennis en ervaring. Capabel kan dit wegen in relatie tot een formele bachelor- of beroepsopleiding. Naast de feitelijke vaardigheden en kennis speelt niveau hierin een rol.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen maatwerk HBO programma zijn mogelijk vrijstellingen mogelijk op basis van eerder verworven kennis en vaardigheden. Capabel kan dit in kaart brengen zodat de studiebelasting alleen zinvolle onderdelen betreft.

Mijn Capabel

Capabel maakt gebruik van Moodle. Dit is een wereldwijd een van de meest gebruikte online leersystemen. Het hierop gebaseerde Mijn Capabel is volledig in eigen beheer waardoor ook aansluiting bij bestaande HRM systemen mogelijk is. Daarnaast heeft Capabel veel ervaring met live werkcolleges via webinars. Hierdoor wordt reistijd geminimaliseerd en is er toch groepsdynamiek en hierbij horend leerproces.

Tijd om te studeren

De gemiddelde tijdsbesteding inclusief bijeenkomsten, zelfstudie en examen(s) en exclusief praktijk en / of stage en opdrachten is afhankelijk van afspraken hierover. Hierbij speelt ook dat deelnemers de uitvoering van de opdrachten zelf kunnen plannen. Een groot deel van de stage valt samen met het werk.

Heldere prijzen

De kosten van een maatwerk opleiding zijn all in. Het is inclusief

  • Studiebijeenkomsten
  • Begeleiding
  • Toegang tot de online leeromgeving
  • Langer studeren conform de voorwaarden
  • Studiemateriaal
  • Boeken
  • Examinering
  • Koffie/thee (indien van toepassing)
  • Locatie (indien van toepassing)
  • Certificaat/diploma

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zoals vermeld op de website op het moment van het maken van de afspraken.

In heel Nederland

Maatwerkopleidingen zijn in heel Nederland mogelijk. Ook is het arrangeren van open inschrijvingen voor werknemers een van de opties. Dit kan in- of exclusief voorlichtingen hierover.

Over Capabel

Capabel Hogeschool is gelieerd aan Capabel Onderwijs Groep (MBO) en Centrum Vakerkenningen (EVC).

De kosten van de opleiding Maatwerk van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld
 € 0,- 
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
N.V.T.

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in