Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Recht en Sociale Zekerheid

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
Een vaste lesdag per 3 weken
overdag
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Onderdeel van SZ-professional
Lesgeld
Lesgeld
€ 2.184,-

Het beroep

Je bent werkzaam in de sociale zekerheid, in een juridische functie. Je kunt na het volgen van deze korte HBO leergang Recht en Sociale Zekerheid belangrijke wet- en regelgeving en uitvoeringspraktijk toepassen in concrete situaties. Dit kan in de publieke en private wereld van het sociale zekerheidsrecht en vanuit het klant-perspectief. Ter ondersteuning van dat vakgebied krijg je verschillende thema's uit het sociale zekerheidsrecht aangereikt.

Voor wie

Werk je in de sociale zekerheid, HRM afdeling of in een juridische praktijk? Als je je echt wilt verdiepen in wet- en regelgeving die de sociale zekerheid reguleren dan kun je je bij Capabel hierin verdiepen. Op HBO niveau als onderdeel van een HBO Bacheloropleiding. Kies dan voor de korte HBO leergang Recht en Sociale Zekerheid.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

4 maanden.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO leergang Recht en Sociale Zekerheid gericht is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht u hier niet aan voldoen, maar bent je 21 jaar of ouder dan kom je in aanmerking voor de 21+-regeling. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Heb je al een HBO diploma? Kijk dan ook bij de HBO Master-training Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant

Erkende opleiding

De inhoud van de korte HBO leergang Recht en Sociale Zekerheid komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Inhoud

In de korte HBO leergang Recht en Sociale Zekerheid verwerf je kennis en vaardigheden over de volgende onderwerpen:

 • Juridische vormgeving van de arbeidsverhoudingen
 • De Participatiewet
 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Sociale zekerheidswetten zzoals Werkloosheidswet, Ziektewet, WIA, Wajong e.a.
 • Werken met de wettenbundel
 • Organisatiestructuur, processen en organisatiecultuur
 • Inleiding belasting en belastbaarheid in relatie tot het verrichten van werk
 • Actuele ontwikkelingen m.b.t. arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 • Werkproces Wet Verbetering Poortwachter en loonsancties
 • Arbeidsmogelijkheden voor personen met arbeidsbeperking
 • Analyseren van een rechterlijke uitspraak
 • Oplossen juridische casus
 • Inkomenszekerheid bij werkgever en/of verzekeraar
 • Uitkeringen, armoede en activerende Sociale Zekerheid
 • Werknemerschap, ondernemingsvormen en zelfstandigheid
 • Algemene wet Bestuursrecht en rechtsbescherming tegen besluiten in het kader SZ

Je krijgt ter afsluiting van de leergang een kennistoets.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Je dient voor tenminste 12 uur per week een stage/werkplek te hebben gedurende de maanden van de opleiding.

Lestijden

De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

Certificaat Recht en Sociale Zekerheid

Bij het succesvol afronden van de korte HBO leergang ontvang je een Certificaat Recht en Sociale Zekerheid.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 12 ECTS studiepunten. Het certificaat kan tot vrijstelling voor onderdelen in de door NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

 

De kosten van de opleiding Kort HBO Recht en Sociale Zekerheid van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld
 € 2.184,- 
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Ca. €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in