Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Juridisch Medewerker SZ

Niveau
HBO Bachelor
Duur
16 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per maand
overdag
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Onderdeel van SZ-professional
Lesgeld
Lesgeld
€ 6.552,- of in termijnen

Het beroep

Je verricht als Juridisch Medewerker SZ tal van juridische werkzaamheden op het gebied van Sociale Zekerheid. Dit loopt uiteen van het begeleiden van klanten tot het uitzoeken en beoordelen van juridische en praktische vragen. Je zoekt steeds naar optimale oplossingen en resultaten waarbij je het evenwicht bewaart tussen maatwerk voor de klant, de kosten-baten-verhouding van jouw inzet (doelmatigheid), de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid), en aspecten van werk, zorg, en inkomen voor de klant.

Voor wie

Werk je in de sociale zekerheid, HRM of bij een juridisch bureau? En wil je je verdiepen in de juridische kanten van de sociale zekerheid. Dan is de korte HBO leergang Juridisch Medewerker SZ de juiste opleiding voor je.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

16 maanden.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO leergang Juridisch Medewerker SZ is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Je kunt natuurlijk ook de volledige HBO Bacheloropleiding SZ-Professional volgen. Kijk bij die opleiding als je interesse daarnaar uitgaat.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant

Erkende opleiding

De inhoud van de korte HBO opleiding Juridisch Medewerker SZ komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Inhoud

Je gaat in de HBO leergang intensief aan het werk met het sociaal recht en het gezondheidsrecht in relatie tot werk, zorg en inkomen, maar ook met je sociale en communicatievaardigheden. Vakken als organisatiekunde en onderzoeksvaardigheden (voor juridisch- en praktijkonderzoek) geven je de specifieke kennis en vaardigheden als Juridisch Medewerker in uitvoerende, beleidsmakende of leidinggevende rol. In de opleiding komen verder o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Participatiewet, WMO en WLZ, privacy- en klacht recht
 • Aansprakelijkheidsrecht, SZ-uitkeringen zoals WIA en Schattingsbesluit
 • Problematische schulden en WSNP
 • Sociale kaart met actoren en loketten
 • Arbeidsmarktontwikkelingen
 • Indicatie en beoordelingsmethodieken zoals FML/CBBS
 • Actualiteiten in de zorg zoals; zorgmijding en demedicalisering
 • Particuliere AOV, Eigen risico-dragen WGA
 • Dilemma's; handhaving en Privacyregels
 • Hoogwaardige handhaving en Fish protocol
 • Rechtseconomische benaderingen handhaving
 • Gebruik ICT; e dienstverlening methoden voor fraudebestrijding
 • Gespreksvoering, zelfregie en ethiek

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding per leerproject (trimester) een kennistoets, een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Stage maakt geen deel uit van de HBO leergang.

Diploma Juridisch Medewerker SZ

Bij het succesvol afronden van de korte HBO leergang ontvang je een diploma Juridisch Medewerker SZ.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 38 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de propedeusefase van de NVAO geaccrediteerde Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Kort HBO Juridisch Medewerker SZ van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 6.552,- 
Lesgeld in termijnen
16 termijnen van  € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in