Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor GEO-ICT voltijd

Niveau
HBO bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag
overdag
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Accreditatie NVAO aangevraagd
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €590 of €6.500 (jaar)

Het beroep

Als GEO-ICT'er houdt je je bezig met het ontwerpen en bouwen van GEO gerelateerde applicaties, programma's en het testen van die programmatuur. Het gaat over alle ICT-systemen waarbij locatiegegevens betrokken zijn. Denk aan navigatiesystemen, satellieten, telecommunicatie (5G) en elektriciteitsnetwerken. Maar ook aan toepassingen bij het beheren en inrichten van de ruimte om ons heen: Basisregistraties en de Omgevingswet.

Als professional binnen deze ICT specialisatie maak je digitale kaarten. Die kaarten worden opgebouwd uit meerdere lagen vector- en/ of rasterdata. Die data kunnen met behulp van zogenaamde geo processing tools worden geanalyseerd. Dit vraagt om een kennis van datastructuren en GEO kennis.

Voor wie

Heb je minimaal HAVO of MBO 4 en ben je analytisch? Vakken als wis- en natuurkunde gaan je goed af en je hebt al wat software ervaring en wilt hierin doorgaan. Dan is de bacheloropleiding GEO ICT van Capabel Hogeschool in samenwerking met ICT Academie Apeldoorn de beste keuze. Hier leer je niet alleen programmeren maar juist alle competenties om een project te realiseren.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de hbo Bachelor GEO-ICT deeltijd studie is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je niet aan de diploma-eis voldoen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor de 21+-regeling. Daarnaast heb je  een relevante werkplek voor tenminste 12 uur per week. Als je eerder ECTS studiepunten hebt behaald in een HBO- of WO-opleiding op ICT gebied, dan kunnen deze studiepunten vrijstelling opleveren.

Studievertraging MBO

Heb je door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen maar verwacht je wel voor 1 januari 2021 je MBO-4 diploma? Dan kun je bij ons gewoon starten met je HBO opleiding. Je moet dan wel alsnog in de loop van je studie je MBO 4 diploma halen om in aanmerking voor je propedeuse diploma te komen.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

De HBO Bacheloropleiding GEO-ICT is zowel deeltijd als voltijd mogelijk. Kijk voor de deeltijd variant bij GEO-ICT deeltijd.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant

Erkende opleiding

De NVAO accreditatie voor de bacheloropleiding GEO-ICT is aangevraagd. Na accreditatie wordt de opleiding opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) onder nummer 34671 (Informatie en Communicatie Technologie). Let op: zolang de opleiding nog niet is geaccrediteerd is er geen recht op studiefinanciering. De accreditatie wordt voor 1 augustus 2021 verwacht.

Inhoud

De inhoud van de studie GEO is opgedeeld in 7 Leerprojecten en afstuderen. In ieder Leerproject van een trimester verwerf je steeds kennis, vaardigheden en competenties over een wezenlijk onderdeel van, of mogelijke functie in, het werk als GEO-ICT'er. De thema's van de Leerprojecten sluiten zoveel mogelijk aan bij het feitelijke werk en bevatten altijd zowel praktijkopdrachten als kennisverwerving. De thema's en indeling van de Leerprojecten is als volgt:

Propedeuse

 • Programmeren
  30 EC
 • Projectmanagement
  30 EC

Hoofdfase

 • GEO Informatie Data
  30 EC
 • Testen van software
  30 EC
 • Beheer van software
  30 EC
 • Ruimtelijke analyse
  30 EC
 • GEO ICT Development
  30 EC

Afstudeerfase

 • Praktijkgericht ICT onderzoek en afstuderen
  20 EC

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding besteed je in iedere fase eenmaal aandacht aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit kan mogelijk op je huidige werkplek als die voldoende relevant is. Anders zul je zo'n stageplek moeten vinden. De stages zijn als volgt in het rooster opgenomen:

Hoofdfase

Uitvoering ten minste 1 praktijkopdracht in stage- of werkomgeving 24 uur er week gedurende 7 weken of uitgespreid 12 uur per week gedurende 14 weken.

Afstudeerfase

Het afstuderen duurt 6 maanden waarin je tijdens het werk of stage aan je onderzoek en scriptie werkt.

Professionele begeleiding

Er is zowel voor vakinhoud, als studieverloop begeleiding vanuit
Capabel. Inhoudelijk vormen de uit te voeren opdrachten hierin een leidraad. Via Mijn Capabel is contact met docenten en studieloopbaanbegeleider mogelijk. Er is een vaste dag per week waarin zelfstudie begeleid wordt uitgevoerd. Hier kun je inhoudelijke en zowel individueel als groepsgewijs voortgangsbegeleiding krijgen.

Diploma en getuigschrift

Na accreditatie door de NVAO van de bacheloropleiding ontvang je bij afronding van de studie het getuigschrift hbo bachelor Informatie en communicatietechnologie met graadtoevoeging Bachelor of Science (de titel BSc achter de naam).

De kosten van de opleiding HBO Bachelor GEO-ICT voltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 6.500,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 590,-
Examens
Lesmateriaal
inclusief
Inschrijfgeld
€0,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in