Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

PraktijkOndersteuner Huisarts POH (V&V)

Niveau
HBO Bachelor Propedeuse
Duur
10 maanden
Lesweek
gemiddeld 1 bijeenkomst per 2 weken
Erkenning
Kwaliteitsregister V&V
Kosten
Kosten
€ 5.005,- of in termijnen

Het beroep

Als erkende Praktijkondersteuner Somatiek werk je in de huisartsenpraktijk. De vakgebieden waar je als POH'er Somatiek actief in bent zijn diabetes zorg, astma/COPD, coronair lijden en ouderenzorg. Hiernaast spelen de algemene praktijkvoering, kwaliteitszorg en communicatieve vaardigheden een rol in je werk. Het beroep is op HBO-propedeuse niveau. Het beroep is voor Verpleegkundigen en ervaren Dokterassistenten met een MBO 4 diploma een goede vervolgstap. Je werkt volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Voor wie

Als je als Verpleegkundige of Doktersassistent werkt of hebt gewerkt en heb je ambitie je verder te specialiseren op de huisartsenpraktijk. Dan kun je met voldoende werkervaring en aantoonbaar HBO denkniveau Praktijkondersteuner worden. De opleiding wordt met name inzake de beroepspraktijkvorming samen met de huisartsenpraktijk vormgegeven. Het korte HBO programma PraktijkOndersteuner (POH) van Capabel is een juiste keuze.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 tot 10 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van het korte HBO programma PraktijkOndersteuner Huisartsen is een Inservice A of MBO 4 Verpleegkunde diploma voldoende. Het is ook mogelijk om met een MBO 4 Doktersassistent diploma en relevante werkervaring van tenminste 3 jaar toegelaten te worden. In dat geval behoren een assessment en intakegesprek tot de mogelijkheden om toe te passen als deel van de toelatingsprocedure. Op basis hiervan neemt de examencommissie een besluit over de toelating. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Je kunt in plaats van POH (Somatiek) ook kiezen voor de door het Kwaliteitsregister V&V erkende Post HBO opleiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) GGZ. Voor toelating tot deze opleiding POH GGZ is een specifiek HBO diploma nodig. Als dat HBO diploma ook nog eens in de zorg of welzijn is dan kun je als alternatief voor de Praktijkondersteuner (POH) Somatiek ook kiezen voor de post HBO opleiding Praktijkverpleegkundige.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
08 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
07 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
11 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Lesdag
09 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
22 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
08 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
09 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

Het korte HBO programma Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) Somatiek overlapt deels met de propedeuse fase van de door het ministerie van OCW erkende HBO Bacheloropleiding Verpleegkunde. Dit korte HBO programma sluit aan bij het Competentieprofiel en Eindtermendocument Praktijkondersteuner van de LHV aangevuld met elementen op het gebied van preventie en eigen regie zoals opgenomen in Beroepsprofiel Verpleegkunde 2020. De opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.

Inhoud

In het korte HBO programma Praktijkondersteuner Somatiek verwerf je kennis en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

 • Oriëntatie op POH functie
 • Diabetes type 2, Astma/COPD, Hart- en vaatziekten en ouderenzorg
 • Psychologie en psychopathologie
 • Preventie en gezondheidsbevordering
 • Eerste en tweede lijnszorg
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving
 • Verpleegkundige spreekuur
 • Individueel zorgplan
 • Verpleegtechniek DM2, hart en vaatziekten en Astma/COPD
 • Evidence Based Practice
 • Observeren en interpreteren, feedback, motivational interviewing, informele
 • Zorg en omgaan met probleemgedrag ouderen
 • Kwaliteit van leven, morele  dilemma's, professionele grenzen en preventie in de huisartsenpraktijk

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets en beoordeling van de stage en praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming krijg je door stage te lopen in een huisartsenpraktijk. Gedurende de opleiding loop je per week 8 tot 12 uren stage tot totaal 304 uur. Bij 8 uren per week duurt de opleiding 10 in plaats van 8 maanden. De opdracht wordt onder regie van Capabel samen met jou en de huisartsenpraktijk opgesteld.

Diploma Praktijkondersteuner Huisarts (POH S)

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een door het Kwaliteitsregister V&V erkend diploma HBO Praktijkondersteuner Huisarts (POH S) met 70 PE punten. Conform besluit V&VN is Capabel Hogeschool voor deze opleiding geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de propedeuse fase van de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding PraktijkOndersteuner Huisarts POH (V&V) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.005,- 
Lesgeld in termijnen
10 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in