Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Praktijkverpleegkundige

Niveau
HBO Bachelor
Duur
10 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per 2 weken
Erkenning
Kwaliteitsregister V&V
Kosten
Kosten
€ 5.005,- of in termijnen

Het beroep

Als post HBO Praktijkverpleegkundige werk je in een huisartsenpraktijk. Je ondersteunt de eindverantwoordelijke huisarts door specifieke zorgverlening. De belangrijkste vakgebieden waar je werkt zijn diabetes zorg, astma/COPD, coronair lijden en ouderenzorg. Hiernaast spelen de praktijkorganisatie, kwaliteitszorg en communicatieve vaardigheden een rol in je werk. Het beroep is op HBO niveau. Zelfstandig beslissen en beargumenteerd afwijken van het protocollair werken maken deel uit van je werk. Dit binnen de kaders zoals gesteld door de NHG.

Voor wie

Heb je een HBO-V diploma? Als je de ambitie hebt om delen van het huisartsenwerk als verpleegkundige over te nemen. Dan is de door het Kwaliteitsregister V&V geaccrediteerde post HBO opleiding Praktijkverpleegkunde de beste keuze. Capabel biedt deze opleiding waarbij naast een door het Kwaliteitsregister V&V erkend certificaat je ook 20 EC studiepunten krijgt.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 - 10 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de opleiding is het gevolgd hebben van een opleiding in Verpleegkunde het uitgangspunt. Een HBO-V of MBO-V diploma of Inservice A diploma is vereist. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Je kunt ook kiezen voor het door het Kwaliteitsregister V&V erkende korte HBO programma Praktijkondersteuner Huisarts. Deze opleiding heeft een MBO Verpleegkunde of Doktersassistent diploma als vooropleidingseis. Heb je een HBO diploma dan kun je als alternatief voor de Post HBO Praktijkverpleegkundige ook kiezen voor de Post HBO opleiding POH GGZ.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
11 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Lesdag
13 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
14 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
10 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
14 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
09 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
16 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
08 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
15 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Praktijkverpleegkundige overlapt deels met de erkende Bacheloropleiding Verpleegkunde. De opleiding sluit aan bij de eisen zoals gesteld in het Beroepsprofiel Verpleegkundige 2020 en voldoet aan de eisen die de beroepsverenigingen LHV, NHG, NvvPO en V&VN aan de Praktijkverpleegkundige stellen in het Competentie en Eindtermendocument Praktijkverpleegkundige. De Post HBO opleiding Praktijkverpleegkundige geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.

Inhoud


In de Post HBO opleiding Praktijkverpleegkundige verwerf je op HBO niveau kennis en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

 • Orientatie op Praktijkverpleegkunde
 • Diabetes Melitus, Astma/COPD, Hart- en vaatziekten en ouderenzorg
 • Psychologie en psychopathologie, zelfmanagement en informele zorg
 • Preventie en gezondheidsbevordering, educatie en voorlichting
 • Sociale kaart, netwerken en professionele grenzen
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en kwaliteit van leven
 • Wet en regelgeving registreren
 • Verpleegkundige spreekuur
 • Individueel zorgplan
 • Verpleegtechniek DM2, hart en vaatziekten en Astma/COPD
 • ICT en ehealth
 • Evidence Based Nursing
 • Observeren en interpreteren, feedback, motivational interviewing, informele zorg en omgaan met probleemgedrag ouderen en morele  dilemma's

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets en beoordeling van de stage en praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming krijg je door stage te lopen in een huisartsenpraktijk. Gedurende 4 tot 8 maanden (afhankelijk van de mogelijkheden) werk je 1,5 tot 2 dagen per week aan je stageopdracht (totaal 358 uur). De opdracht wordt onder regie van Capabel samen met jou en de huisartsenpraktijk opgesteld.

Diploma post HBO Praktijkverpleegkundige

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een V&VN erkend diploma post HBO Praktijkverpleegkundige. Capabel Hogeschool is voor deze opleiding geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.


Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 28 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de hoofdfase van de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Post HBO Praktijkverpleegkundige van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.005,- 
Lesgeld in termijnen
10 termijnen van  € 550,-
Examens
inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

schrijf je direct in