Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam

Niveau
HBO
Duur
4 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag
overdag of 's avonds
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
V&V accreditatie aangevraagd
Lesgeld
Lesgeld
€2002,- of in termijnen

Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk of wijkteam

Als POH'er of verpleegkundige met specialisatie Ouderenzorg verleen je gedelegeerde medische en inhoudelijk specialistische zorg aan ouderen. Je richt je specifiek op de ouder wordende mens, kwetsbare ouderen en veelvoorkomende chronische ziekten. Beginnend met signaleren van mogelijke risico’s richt de professional zich op preventieve maatregelen, gepresenteerde klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte van de oudere cliënt. De hulpvraag kan voort komen vanuit de cliënt zelf, vanuit mantelzorg of netwerk van de cliënt of vanuit hulpverlening uit diverse zorgsettings.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor HBO Verpleegkundigen en gediplomeerd Praktijkondersteuners (POH’ers). Daarnaast ben je werkzaam in de huisartsenpraktijk of in een wijkteam.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur en collegetijden

4 maanden

De werkcolleges zijn wekelijks (totaal 9) van 18.00 tot 21.00 uur.

Toelating en vrijstelling

De korte HBO opleiding Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam is bedoeld voor:

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Je kunt in plaats van opleiding Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam ook kiezen voor de door het Kwaliteitsregister V&V erkende Post HBO opleiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) GGZ. Voor toelating tot deze opleiding POH GGZ is een specifiek HBO diploma nodig. Als dat HBO diploma ook nog eens in zorg of welzijn is, kun je als alternatief voor de Praktijkondersteuner of Praktijkverpleegkundige ook kiezen voor de post HBO opleiding Praktijkverpleegkundige Huisarts (PVH). Hiervoor is een HBO-V diploma vereist.

Heb je nog geen diploma POH? Kijk dan bij de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
do 06 mei 2021
do 14 oktober 2021

Erkende opleiding

De opleiding Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam overlapt deels met de door het ministerie van OCW erkende HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560). De opleiding sluit aan op het werk als POH’er of wijkverpleegkundige. Voor de opleiding is accreditatie door het Kwaliteitsregister V&V aangevraagd.

Inhoud

De korte HBO opleiding Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam is een specialisatie voor professionals die in de eerste lijn steeds vaker worden geconfronteerd met oudere patiënten met complexe problematiek. Na deze ouderenzorg opleiding kun je met deze specialisatie kwetsbare ouderen herkennen en bekijk je verschillende situaties bij ouderen vanuit diverse perspectieven. Je herkent signalen en kunt vervolgens op een effectieve manier de juiste zorg in kaart brengen en inzetten. Je kent de meest voorkomende geriatrische problematiek in de eerste lijn en optimaliseert de zorg voor en rond de cliënt, waarbij je ook de draagkracht en draaglast van de mantelzorg monitort. Je herkent mogelijke signalen van ouderenverwaarlozing of mishandeling en handelt op de juiste manier volgens richtlijnen en procedures.

In de opleiding Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam verwerf je kennis en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

Inleiding Ouderenzorg

 • Gerontologie en geriatrie
 • De vijf geriatrische reuzen (gestoorde mobiliteit, gestoorde stabiliteit, gestoorde communicatie, psychische stoornissen zoals depressie en dementie en incontinentie)
 • Delier
 • Ondervoeding
 • Eenzaamheid
 • Wondzorg
 • Polyfarmacie
 • Onbegrepen gedrag
 • Ouderenverwaarlozing en mishandeling
 • Veiligheid

Zorgprocessen

 • Casefinding
 • Screening
 • Assessment
 • Persoonsgerichte zorg
 • Gezamenlijke besluitvorming
  Zelfmanagement
 • Mantelzorg
 • Individueel zorgplan
 • Deelname aan multidisciplinair overleg

Organisatie

 • Zorg toepassen conform standaarden en richtlijnen
 • Het wijkteam
 • Het geriatrisch netwerk
 • Verslaglegging
 • HIS-registratieasefinding

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets, beoordeling van een praktijk- en reflectieopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van een praktijkopdracht.

Diploma Praktijkondersteuner Huisarts (POH)

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een door het Kwaliteitsregister V&V erkend diploma Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam.  Erkenning door het Kwaliteitsregister V&V is aangevraagd en dat betekent dat je na toekenning hiervan PE punten kunt ontvangen. Om PE punten te ontvangen is registratie op PE online en aanwezigheid op de colleges vereist.

De kosten van de opleiding Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk of Wijkteam van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 2.002,- 
Lesgeld in termijnen
4 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
ca. €200,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in