Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Maatschappelijke gezondheidszorg

Niveau
HBO Bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per 14 dagen
Erkenning
Komt overeen met de inhoud van onderdelen van HBO Bacheloropleiding Verpleegkundige
Lesgeld
Lesgeld
€ 3.604,- of in termijnen

Het beroep

Met een specialisatie in Maatschappelijke gezondheidszorg werk je als zorgmedewerker op HBO niveau bijvoorbeeld in een wijkteam, bij de thuiszorg of bij een arbodienst. De specialisatie is op HBO propedeuse niveau waardoor je ook protocol overstijgend kunt handelen en beslissen. Je beheerst basisvaardigheden voor het beroep van verpleegkundige in de context van extramurale gezondheidszorg. En je handelen is vanuit kennis over preventie en eigen regie.

Voor wie

Als je werkt in de gezondheidszorg bijvoorbeeld in een wijkteam, thuiszorg of kliniek en je wilt verdiepen in de relatie tussen maatschappelijke situaties en gezondheidszorg. Dan is korte HBO programma Maatschappelijke Gezondheidszorg wat voor jou. Je werkt op MBO+ niveau en wilt een stap verder op het gebied van de gezondheidszorg. De opleiding is op HBO propedeuse niveau. Slaag je dan krijg je 20 EC studiepunten.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van het korte HBO programma Maatschappelijke Gezondheidszorg is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Werkervaring in de gezondheidszorg of welzijn is aan te bevelen. Je moet daarnaast kunnen aantonen te kunnen denken en werken op HBO propedeuse niveau. Mogelijk maakt een intake en assesment deel uit van de toelatingsprocedure. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Capabel Hogeschool biedt een aantal korte HBO opleidingen die daarnaast ook deel uitmaken van de HBO Bacheloropleiding Verpleegkunde. Je kunt naast het korte HBO programma Maatschappelijke Gezondheidszorg ook kiezen voor

Slaag je voor een van deze opleidingen dan leidt dat tot erkende EC studiepunten met recht op vrijstelling binnen de HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
18 december 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De inhoud van het korte HBO programma Maatschappelijke Gezondheidszorg komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Verpleegkunde (Croho 34560). Bij het succesvol afronden van het korte HBO programma krijg je 20 EC studiepunten uit de propedeuse fase van de Bacheloropleiding.

Inhoud

In het korte HBO programma Maatschappelijke Gezondheidszorg verwerf je samenhangend kennis, vaardigheden en praktijkervaring gericht op toepassing in je werk. Onderdelen van de opleiding zijn:

  • Rouwverwerking
  • Zorgplan
  • Evicence Based Practice
  • Klinisch redeneren
  • Ethiek
  • Communicatie
  • Verpleegtechniek
  • Organisatie
  • Ict
  • Organisatie

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets en beoordeling van de praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming krijg je door het uitvoeren van een praktijk- en reflectieopdracht. Deze opdracht doe je tijdens het werk op een relevante stageplek. Dit kan je huidige werk zijn maar zou ook op een andere afdeling of zelfs bij een andere instelling of werkgever kunnen zijn. De opdracht vereist een tijdsbesteding van gemiddeld 0,5 dag per week gedurende 8 maanden.

Diploma Maatschappelijke Gezondheidszorg

Bij het succesvol afronden van het korte HBO programma ontvang je een diploma Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen in de propedeuse fase van de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Kort HBO Maatschappelijke gezondheidszorg van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 3.604,- 
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van  € 495,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken €250,- tot €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in