Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH)

Niveau
Praktijkondersteuner op HBO niveau
Duur
10 maanden
Lesweek
gemiddeld 1 bijeenkomst per 2 weken
Erkenning
Kwaliteitsregister V&V
Lesgeld
Lesgeld
€ 5.005,- of in termijnen

Het beroep

Als erkende Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) werk je in de huisartsenpraktijk. Het zorggebied waarin je als POH actief in bent, betreft chronische zorg zoals diabetes zorg, astma/COPD, CRVM en ouderenzorg. De algemene praktijkvoering, kwaliteitszorg en communicatieve vaardigheden spelen een grote rol in je werk. Het beroep is voor verpleegkundigen en ervaren doktersassistenten met een MBO 4 diploma een goede vervolgstap. Je werkt volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Als je de opleiding start met een MBO 4 diploma Verpleegkunde en succesvol afrondt ontvang je een diploma verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg.

Als je de opleiding start met een MBO 4 diploma Doktersassistent en succesvol afrondt ontvang je een diploma als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg.

Voor wie

Als je als verpleegkundige of doktersassistent werkt of hebt gewerkt en je hebt ambitie je verder te specialiseren in de huisartsenpraktijk, dan kun je met voldoende werkervaring en aantoonbaar HBO werk- en denkniveau Praktijkondersteuner Huisartsenzorg worden. De opleiding wordt met name inzake de beroepspraktijkvorming samen met de huisartsenpraktijk vormgegeven. Dit maakt de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) van Capabel Hogeschool een juiste keuze.

Waarom bij Capabel

Bij Capabel Hogeschool studeer je steeds vanuit een praktijkopdrachten. Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat onderwijs en begeleiding afgestemd zijn op die opdracht, zie je direct de samenhang tussen theorie en praktijk. Dat is het voordeel van praktijk gestuurd HBO van Capabel Hogeschool.

Lees hier meer.

Studieduur en collegetijden

8 tot 10 maanden; dit is afhankelijk van het aantal uren stage.

De werkcolleges zijn tweewekelijks van 15.00 tot 21.00 uur.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg is een Inservice A of MBO 4 Verpleegkunde diploma voldoende. Je kunt dan V&V erkend verpleegkundig Praktijkondersteuner Huisartsenzorg worden. Het is ook mogelijk om met een MBO 4 Doktersassistent diploma en relevante werkervaring van tenminste 3 jaar toegelaten te worden. Je kunt dan ook V&V erkend Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) worden. In dat geval behoren een assessment en intakegesprek tot de mogelijkheden als deel van de toelatingsprocedure. Op basis hiervan neemt de examencommissie een besluit over de toelating. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Je kunt in plaats van Praktijkondersteuner ook kiezen voor de door het Kwaliteitsregister V&V erkende Post HBO opleiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) GGZ. Voor toelating tot deze opleiding POH GGZ is een specifiek HBO diploma nodig. Als dat HBO diploma ook nog eens in zorg of welzijn is, kun je als alternatief voor de Praktijkondersteuner of Praktijkverpleegkundige ook kiezen voor de post HBO opleiding Praktijkverpleegkundige Huisarts (PVH). Hiervoor is een HBO-V diploma vereist.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
06 mei 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
08 september 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
07 mei 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
22 januari 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
12 mei 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
09 september 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
10 september 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

Het korte HBO programma Praktijkondersteuner Huisartsenzorg overlapt deels met de propedeuse fase van de door het ministerie van OCW erkende HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560). Dit korte HBO programma sluit aan bij het Beroepsprofiel POH, Competentieprofiel en Eindtermendocument Praktijkondersteuner van de LHV aangevuld met elementen op het gebied van preventie en eigen regie zoals opgenomen in Beroepsprofiel Verpleegkunde 2020.

Capabel Hogeschool neemt deel aan het convenant Samenwerkende Hogescholen Praktijkondersteuners (POH) en Praktijkverpleegkundigen (PVH) in de huisartsenpraktijk. De opleiding POH van Capabel Hogeschool is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V (ID nummer 355151).

Inhoud

In opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) verwerf je kennis en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

 • Oriëntatie op POH functie
 • Diabetes type 2, Astma/COPD, CVRM en ouderenzorg
 • Psychologie en psychopathologie
 • Preventie en gezondheidsbevordering
 • Eerste en tweede lijnszorg
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving
 • Verpleegkundige spreekuur
 • Individueel zorgplan
 • Practica DM2, CRVM en Astma/COPD
 • Evidence Based Practice
 • Observeren en interpreteren, feedback, motivational interviewing, informele zorg
 • Omgaan met probleemgedrag ouderen
 • Kwaliteit van leven, morele  dilemma's, professionele grenzen en preventie in de huisartsenpraktijk

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets, beoordeling van de stage en van praktijkopdrachten.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door stage of werkzaamheden in een huisartsenpraktijk. Gedurende de opleiding loop je per week 8 tot 12 uren stage, minimaal 304 uur. Bij 8 uren per week duurt de opleiding 10 in plaats van 8 maanden. Tijdens deze periode werk je aan praktijkopdrachten en verwerk je casuïstiek vanuit je eigen praktijk.

Diploma Praktijkondersteuner Huisarts (POH)

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een door het Kwaliteitsregister V&V erkend diploma HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) of verpleegkundig Praktijkondersteuner (v-POH) met 88 PE punten (opleidingen die in 2019 starten). Conform besluit V&VN is Capabel Hogeschool voor deze opleiding geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V.

Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 20 ECTS studiepunten. Het diploma kan tot vrijstelling voor onderdelen van de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560) leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

De kosten van de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.005,- 
Lesgeld in termijnen
10 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in