Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ)

Niveau
HBO Bachelor
Duur
10 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per 14 dagen
middag/avond
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Kwaliteitsregister V&V
Lesgeld
Lesgeld
€ 5.005,- of in 10 termijnen

Het beroep

Als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ ondersteun je de eindverantwoordelijke huisarts door middel van GGZ spreekuur, verwijzing en beperkte GGZ behandeling. De Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) kan worden gezien als de voordeur van de GGZ. Vaak melden mensen met psychische klachten zich eerst bij de huisarts. Het kan dan voorkomen dat er meer moet worden uitgezocht rondom de klachten. In dat geval schakelt de huisarts de POH-GGZ in. Als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ ondersteun je de eindverantwoordelijke huisarts door middel van een eigen GGZ spreekuur, verwijzing en beperkte GGZ behandeling. De vakgebieden waar je als POH-GGZ actief in bent zijn depressie, angst, psychose en verslaving. Hiernaast spelen de praktijkorganisatie, kwaliteitszorg en gespreksvaardigheden een rol in je werk.

Binnen de werkzaamheden van een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ vallen onder andere;


De functie is op HBO niveau. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals preventie, gezondheidsbevordering en eigen regie betrek je in je werk. Je werkt volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Na de opleiding beschik je als POH-GGZ over de juiste kennis en vaardigheden, om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners rondom de praktijk, vorm te geven aan een spreekuur voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek.

Voor wie

Heb je ervaring in de GGZ of in werk waarbij GGZ een belangrijke rol speelt dan is POH-GGZ iets voor jou. De opleiding gaat uit van een vooropleiding op HBO niveau in bijvoorbeeld de zorg, sociaal pedagogisch werk, toegepaste psychologie, social work, maatschappelijk werk of een vergelijkbare opleiding. 

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

10 maanden.

Colleges zijn tweewekelijks van 16.00 tot 21.00 uur met een mogelijke uitloop tot 22.00 uur.

Toelating en vrijstelling

Om toegelaten te worden kijkt Capabel Hogeschool naar je vooropleiding en werkervaring.

De vooropleiding is minimaal op HBO niveau en relevant. De volgende vooropleidingen worden bijvoorbeeld als relevant beoordeeld:

Bestaande opleidingen

Eerdere opleidingen

Over de relevante werkervaring het volgende:

Je hebt bij aanmelding minimaal 2 jaar (tenminste 832 uur) relevante werkervaring in de GGZ of in werk waarbij GGZ een belangrijke rol speelt (de brede GGZ) opgedaan. Daarbij gaat het bij voorkeur om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de GGZ met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten.

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

Twijfel je of heb je een vraag over vooropleiding of werkervaring? Bel (088-2701277) of mail (opleiding@capabelhogeschool.nl) dan met onze opleidingsadviseur. Je kunt ook de chat gebruiken.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Je kunt ook kiezen voor het door het Kwaliteitsregister V&V erkende opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH). Deze opleiding heeft een MBO Verpleegkunde of Doktersassistent diploma als vooropleiding eis.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
wo 12 januari 2022
wo 19 januari 2022

Erkende opleiding

De post HBO opleiding sluit aan bij de eisen van de LHV aangevuld met elementen op het gebied van preventie en eigen regie zoals opgenomen in Beroepsprofiel Verpleegkunde 2020. De opleiding is erkend door het accreditatiebesluit van het Kwaliteitsregister V&V onder Id-nummer 418544.

Inhoud

Het vakgebied waarop de Post HBO opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ zich richt is psychische problematiek. Je verwerft kennis over en vaardigheden met betrekking tot behandeling van cliënten met psychische klachten en stoornissen toegerust op het versterken van de integrale benadering van de cliënt.

De functie van een POH-GGZ is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van cliënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Oriëntatie op de functie
 • Anatomie, fysiologie, pathologie en psychofarmaca
 • Psychologie en psychopathologie
 • Gezondheidsbevordering en preventie
 • Eerste en tweedelijnszorg
 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Wet- en regelgeving
 • Organisatie en bedrijfsvoering in de huisartsenpraktijk
 • Uitvoeren van werkprocessen
 • ICT & eHealth
 • Sociale technologie
 • Onderzoeksvaardigheden en EBP
 • Social skills

Toetsing ziet er als volgt uit:

 • Praktijkopdracht 1 ’Zorgtraject Psychische klachten in de huisartsenpraktijk’
 • Praktijkopdracht 2 ‘Evaluatie spreekuur’,
 • Praktijkopdracht 3 ‘Preventieplan’,
 • Practicumtoets  ‘Consultvoering’ 
 • Reflectieopdracht

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming krijg je door stage te lopen in een huisartsenpraktijk. Gedurende 10 tot 12 maanden (afhankelijk van de mogelijkheden) werk je 0,5 tot 1 dag per week aan je stageopdracht (totaal 360 uur).

Diploma post HBO Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Je ontvangt bij het succesvol afronden van de opleiding een door het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals erkend diploma post HBO Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

De kosten van de opleiding Post HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.005,- 
Lesgeld in termijnen
10 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in