Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post hbo PraktijkOndersteuner Huisartsen GGZ

Niveau
HBO Bachelor
Duur
10 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per 14 dagen
middag/avond of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Kwaliteitsregister V&V
Lesgeld
Lesgeld
€ 5.005,- of in termijnen

Het beroep

Als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ ondersteun je de eindverantwoordelijke huisarts door middel van GGZ spreekuur, verwijzing en beperkte GGZ behandeling. De Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH GGZ) kan worden gezien als de voordeur van de GGZ. Vaak melden mensen met psychische klachten zich eerst bij de huisarts. Het kan dan voorkomen dat er meer moet worden uitgezocht rondom de klachten. In dat geval schakelt de huisarts de POH GGZ in. Als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ ondersteun je de eindverantwoordelijke huisarts door middel van GGZ spreekuur, verwijzing en beperkte GGZ behandeling. De vakgebieden waar je als POH GGZ actief in bent zijn depressie, angst, psychose en verslaving. Hiernaast spelen de praktijkorganisatie, kwaliteitszorg en gespreksvaardigheden een rol in je werk.

Binnen de werkzaamheden van een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ vallen onder andere;


Het beroep is op HBO niveau. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals preventie, gezondheidsbevordering en eigen regie betrek je in je werk. Je werkt volgens de standaarden van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap).

Voor wie

Voor toelating tot de opleiding POH GGZ zijn specifieke vooropleidingen vereist met daarnaast tenminste 2 jaar werkervaring in de GGZ. Je bent toelaatbaar tot de opleiding met de volgende vooropleidingen op HBO en WO-niveau;

Na de opleiding beschik je als POH GGZ over de juiste kennis en vaardigheden, om in samenwerking met de huisarts binnen de praktijk, maar ook met belangrijke partners rondom de praktijk, vorm te geven aan een spreekuur voor patiënten met psychische en psychiatrische problematiek.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel Hogeschool. Lees hier meer.

Studieduur

8 tot 12 maanden.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ is een diploma SPH, HBO Maatschappelijk Werk, HBO Social Work, HBO Toegepast Psychologie of HBO GGZ Agoog, Orthopedagogie, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkunde, HBO Verpleegkunde met uitstroomprofiel GGZ of Inservice B Verpleegkundige met aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en werkzaam in de GGZ of gezondheidszorg vereist. Mogelijk maakt een assessment deel uit van de toelating.

Andere opleidingen

Je kunt ook kiezen voor het door het Kwaliteitsregister V&V erkende opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH). Deze opleiding heeft een MBO Verpleegkunde of Doktersassistent diploma als vooropleidingseis. Heb je een HBO diploma in zorg of welzijn dan kun je als alternatief voor de Praktijkondersteuner Huisarts  GGZ (POH GGZ) ook kiezen voor de post HBO opleiding Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH).

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 06 april 2021
ma 17 mei 2021
do 22 april 2021
wo 03 maart 2021
wo 15 september 2021

Erkende opleiding

De post HBO opleiding sluit aan bij de eisen van de LHV aangevuld met elementen op het gebied van preventie en eigen regie zoals opgenomen in Beroepsprofiel Verpleegkunde 2020. De opleiding is erkend door het Kwaliteitsregister V&V door het accreditatiebesluit van het Kwaliteitsregister V&V met ID onder nummer 340196.

Inhoud

Het vakgebied waarop de Post HBO opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ zich richt is psychische problematiek. Je verwerft kennis over en vaardigheden met betrekking tot behandeling van cliënten met psychische klachten en stoornissen toegerust op het versterken van de integrale benadering van de cliënt.

De functie van een POH GGZ is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van cliënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

Daarnaast doe je ervaring op over de volgende onderwerpen

  • Algemene huisartsen praktijkinformatie
  • Behandeltherapieën
  • Psychologie
  • Psychofarmaca
  • Gezondheidsbevordering
  • Casemanagement
  • Communicatie
  • Kwaliteitszorg

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets en beoordeling van stage en praktijkopdracht. Hierbij is steeds aandacht voor preventie, levensstijl en behandeling. In samenhang leer je de met het beroep samenhangende sociale vaardigheden, kwaliteitszorg en administratieve vereisten.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming krijg je door stage te lopen in een huisartsenpraktijk. Gedurende 8 tot 12 maanden (afhankelijk van de mogelijkheden) werk je 0,5 tot 1 dag per week aan je stageopdracht (totaal 320 uur). De opdracht wordt onder regie van Capabel samen met jou en de huisartsenpraktijk opgesteld.

Diploma post HBO Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Je ontvangt bij het succesvol afronden van de opleiding een door het Kwaliteitsregister V&V erkend diploma post HBO Praktijkondersteuner Huisarts GGZ.
De accreditatie bij de landelijke vereniging voor POH GGZ is in  aanvraag. 

De kosten van de opleiding Post hbo PraktijkOndersteuner Huisartsen GGZ van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.005,- 
Lesgeld in termijnen
10 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in