Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg plus

Niveau
HBO Bachelor
Duur
12 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per 14 dagen
middag/avond
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Onderdeel van bachelor HBO-V
Lesgeld
Lesgeld
€5005,- of in termijnen

Het beroep HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

Als HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg plus (kortweg ook HBO POH+ ) werk je in een huisartsenpraktijk. Je ondersteunt de eindverantwoordelijke huisarts door specifieke zorgverlening. Het zorggebied waarin je werkzaam bent is onder andere diabeteszorg, astma/COPD, CVRM en ouderenzorg. De praktijkorganisatie, kwaliteitszorg en communicatieve vaardigheden spelen een grote rol in je werk. Het beroep is op HBO niveau. Zelfstandig beslissen en beargumenteerd afwijken van het protocollair werken maken deel uit van je werk.

De opstap naar Praktijkverpleegkundige PVH

De opleiding tot HBO POH+ richt zich op het Competentie en Eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (2018). De functiebenaming praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH) die zich op ditzelfde profiel richt is echter gereserveerd voor studenten die een nog te definiëren opleidingsroute hebben gevolgd. De HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg plus van Capabel Hogeschool is een uitstekende opstap naar deze opleiding PVH en leidt tot vrijstellingen hierbinnen.

Voor wie

Heb je in de zorg ten minste een MBO 4 verpleegkunde of POH-diploma, voldoende werkervaring en een HBO denk- en werkniveau? En heb je ambitie om in een huisartsenpraktijk te werken? Dan is de opleiding tot HBO Praktijkondersteuner plus de juiste keuze. Slaag je dan ontvang je een erkend certificaat met 40 EC studiepunten uit de hoofdfase van de bacheloropleiding tot verpleegkundige.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur en collegetijden

12 maanden

De werkcolleges zijn tweewekelijks van 16.00 tot 21.00 uur met uitloop tot 22.00 uur.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de opleiding is een MBO-V of (deugdelijk) POH diploma, voldoende relevante werkervaring en HBO denk- en werkniveau vereist. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Als criterium voor voldoende relevante werkervaring gelden de uren van werkzaamheden

Uren die je bijvoorbeeld als praktijkondersteuner besteedt aan administratie, vallen in de meeste gevallen niet binnen het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige en mogen dus niet worden meegeteld. De voorwaarde is gedurende de laatste 3 jaar gemiddeld ten minste 12 relevante werkuren per week en te verklaren door leidinggevende huisarts of HBO-V er.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Je kunt ook kiezen voor het door het Kwaliteitsregister V&V erkende de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH). Deze opleiding heeft een MBO Verpleegkunde of Doktersassistent diploma als vooropleidingseis. Heb je een passend HBO diploma (zorg/welzijn) dan kun je als alternatief voor de Post HBO Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg ook kiezen voor de Post HBO opleiding POH GGZ.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
wo 26 januari 2022

Erkende opleiding

De opleiding tot HBO Praktijondersteuner Huisartsenzorg plus overlapt deels met de erkende Bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560). De opleiding sluit aan bij het 'Competentie en Eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (2018)'.

Capabel Hogeschool neemt deel aan het convenant Samenwerkende Hogescholen Praktijkondersteuners (POH) en Praktijkverpleegkundigen (PVH) in de huisartsenpraktijk. Voor de opleiding tot HBO POH+ wordt een accreditatieaanvraag aan het Kwaliteitsregister V&V voorbereid.

Inhoud

In de opleiding tot HBO POH+ verwerf je op HBO niveau kennis en vaardigheden op de volgende onderwerpen:

 • Oriëntatie op Praktijkverpleegkunde
 • Diabetes Melitus, Astma/COPD, CRVM en ouderenzorg
 • Psychologie en psychopathologie, zelfmanagement en informele zorg
 • Preventie en gezondheidsbevordering, educatie en voorlichting
 • Sociale kaart, netwerken en professionele grenzen
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en kwaliteit van leven
 • Wet- en regelgeving registreren
 • Verpleegkundige spreekuur
 • Individueel zorgplan
 • Practica DM2, CRVM en Astma/COPD
 • ICT en ehealth
 • Evidence Based Nursing
 • Observeren en interpreteren, feedback, motivational interviewing, informele zorg en omgaan met probleemgedrag ouderen en morele dilemma's

De opleiding wordt afgesloten met een kennistoets en beoordeling van de stage en praktijkopdracht.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door stage of werkzaamheden in een huisartsenpraktijk. Gedurende 12 maanden (afhankelijk van de mogelijkheden) werk je 1,5 tot 2 dagen per week aan je stageopdracht (totaal ten minste 280 uur). De opdracht wordt onder regie van Capabel Hogeschool samen met jou en de huisartsenpraktijk opgesteld en betreft midden-complexe zorg.

Diploma post HBO Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een diploma HBO Praktijkondersteuner Huisartsenzorg plus.
Hiernaast wordt op het diploma een aantekening gemaakt van de behaalde 40 ECTS studiepunten. Dit diploma zal leiden tot vrijstellingen binnen de nog vast stellen opleidingsroute tot de functie van Praktijkverpleegkundige.

De kosten van de opleiding Hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg plus van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.005,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €650,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in