Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Propedeuse Verpleegkundige deeltijd (1 jaar)

Niveau
HBO Propedeuse
Duur
12 maanden
Lesweek
1 tot 2 bijeenkomsten per week
Erkenning
NVAO en ministerie OCW
Lesgeld
Lesgeld
12 maanden x €485 of 20 maanden x €293

Het beroep

Als HBO Verpleegkundige werk je in de zorg. Afhankelijk van keuzes binnen je loopbaan werk je bij een zorginstelling, thuiszorg, wijkteam, GGZ instelling, HRM-arbodienst of  huisartsenpraktijk. Je bewaakt steeds de kwaliteit van medische handelingen die je deels ook zelf uitvoert. Je werk is op HBO niveau samen met andere zorgverleners. Je kent het verpleegvak zelf, maar ook nadrukkelijk vanuit preventie en eigen regie van patiënten. Als allround HBO-V'er kun je goed overleggen, organiseren en rapporteren. Je bent in staat om praktijkonderzoek te begrijpen en zelf uit te voeren.

De propedeuseopleiding Verpleegkundige betreft het eerste jaar van de vierjarige bacheloropleiding tot Verpleegkundige (croho 34560) en is een kennismaking met het onderwijs en verpleegvak op HBO niveau.

Voor wie

Heb je ten minste een MBO 4 of havo diploma en wil je de gezondheidszorg in of juist hier verder in? En je weet dat je het liefst wil gaan werken als HBO Verpleegkundige en wilt kennismaken met dit vakgebied op HBO niveau? Dan is de 1 jarige propedeuse opleiding Verpleegkundige de beste keuze. De opleiding kent een stageperiode en is mogelijk in deel- en voltijd. Heb je als een MBO 4 diploma Verpleegkunde? Kijk dan bij verkorte HBO Bacheloropleiding Verpleegkundige voltijd.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

De studieduur is 12 maanden.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de propedeuseopleiding Verpleegkundige is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Heb je veel werkervaring en cursussen gevolgd. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven. Je wordt formeel ingeschreven voor de bacheloropleiding tot Verpleegkundige. Na het behalen van het propedeuse diploma kun je instromen in de hoofdfase.

Andere opleidingen

De HBO Bacheloropleiding tot Verpleegkundige is zowel deeltijd als voltijd mogelijk.

Heb je al een Verpleegkunde diploma (MBO 4 of Inservice), dan kun je mogelijk de verkorte HBO Bacheloropleiding Verpleegkundige voltijd volgen.

 

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
18 december 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
19 december 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
16 december 2019
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De propedeuseopleiding Verpleegkundige is het eerste jaar van de is een door het ministerie van OCW erkende bacheloropleiding tot Verpleegkundige. Deze opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) onder nummer 34560. Je kunt na het behalen van deze opleiding starten in de hoofdfase van deze bacheloropleiding.

Inhoud

De inhoud van de propedeuseopleiding Verpleegkundige is opgedeeld in 3 Leerprojecten. In ieder Leerprojecten van een trimester verwerf je steeds kennis, vaardigheden en competenties over een wezenlijk onderdeel van het verpleegkunde vak. De thema's van de Leerprojecten sluiten zoveel mogelijk bij het feitelijke werk en bevatten altijd zowel praktijkopdrachten als kennisverwerving. De thema's en indeling van Leerprojecten is als volgt:

Propedeuse

  • Algemene gezondheidszorg
    20 EC
  • Maatschappelijke Gezondheidszorg
    20 EC
  • AGZ of MGZ Stage
    20 EC

Diploma

Bij succesvolle afronding van de propedeuseopleiding ontvang je het diploma propedeusefase HBO Bachelor tot Verpleegkundige met 60 ECTS studiepunten. Deze studiepunten worden geregistreerd bij DUO (2Bron) van OCW.

De kosten van de opleiding HBO Propedeuse Verpleegkundige deeltijd (1 jaar) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 5.339,- 
Lesgeld in termijnen
20 termijnen van  € 293,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €350,- per trimster
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in