Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Training Nierfunctie en Labwaarden

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst, 1 webinar en praktijkopdracht
Erkenning
SANA keurmerk ID 364070
Lesgeld
Lesgeld
€983,-

Het werkgebied

De beschikbaarheid van (recente) labwaarden kan de farmacotherapeutische zorg aan de individuele cliënt sterk verbeteren. Het afhandelen van bewakingssignalen, medisch farmaceutische beslisregels en eventuele interventies kunnen sneller, nauwkeuriger en efficiënter verlopen. In de dagelijkse praktijk zal het dan vooral gaan om de nierfunctie, de leverfunctie, de elektrolyten (natrium, kalium en kreat), de bloedglucose en het HbA1c. Het gebruik van laboratoriumwaarden in de medicatiebewaking draagt bij aan veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie.

Voor wie

Voor ervaren apothekersassistenten die hun cliënten de juiste voorlichting en farmaceutische patiëntenzorg willen blijven bieden in een snel ontwikkelend werkveld. Merk je dat je, nu de farmaceutische patiëntenzorg steeds meer afgestemd wordt op de specifieke situatie van de cliënt en de cliënt steeds mondiger wordt, qua achtergrondkennis soms te kort schiet en/of wil je meer weten over de achtergronden en het afhandelen van de bewakingssignalen, medisch farmaceutische beslisregels en eventuele interventies met betrekking tot verschillende labwaarden, dan is deze cursus echt iets voor jou.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

4 maanden.

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de training Nierfunctie en labwaarden is MBO 4-diploma Apothekersassistent en een relevante werkplek vereist.

Andere opleidingen

Heb je nog geen MBO 4 Apothekersassistent diploma? Kijk hiervoor bij de 1 jarige opleiding Apothekersassistent van Capabel Onderwijs Groep.

Heb je interesse in interacties en bijwerkingen van medicijnen? Kijk dan bij de HBO training Farmacokinetiek en Dynamiek.

Heb je interesse in de rol van medicijnen in de behandeling van aandoeningen? Kijk dan bij de HBO training Farmacotherapie.

Heb je interesse in farmaceutische consultvoering? Kijk dan bij de HBO training Farmaceutische voorlichting en informatie.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
wo 12 januari 2022

Erkende opleiding

De inhoud van de training Nierfunctie en Labwaarden komt overeen met onderdelen van de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent. Voor de opleiding is daarnaast het SANA keurmerk door de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers toegekend onder ID nummer 364070.

Inhoud

De training richt zich op het vergroten van de kennis over de nieren en over de invloed van nierfunctiestoornissen op het geneesmiddelgebruik van de patiënt. Bij suboptimaal geneesmiddelgebruik bij patiënten met nierfunctiestoornissen leer je een verbeterplan op te stellen. Ook is het belangrijk om het proces in de apotheek omtrent medicatiebewaking bij nierfunctiestoornissen goed geregeld te hebben. In de lessen zal hier aandacht aan besteed worden.

Verder wordt het nefron in relatie tot geneesmiddelen (NSAID’s, RAAS-remmers, lis- en thiazidediuretica en aldosteronantagonisten) uitgebreid behandeld. Tijdens de lessen wordt ook uitgelegd hoe de verschillende formules voor het schatten van de nierfunctie tot stand komen. Bovendien wordt duidelijk wat de voor- en nadelen van deze formules zijn. Daarnaast richt de training zich op het leren herkennen van situaties waar de nierfunctie onterecht overschat kan zijn. Dit alles wordt duidelijk gemaakt met vele casussen die de klinische redenatie van de apotheekmedewerker zullen verbeteren.

De training richt zich ook op labwaarden. In het vervolgonderzoek medicatieveiligheid (2017) is gebleken dat er ruimte is voor verbetering in het proactief opvragen van niet alleen nierfuncties, maar ook overige labwaarden als elektrolyten (o.a. kalium en natrium). Er zijn enkele aanwijzingen dat het monitoren op afwijkende elektrolytspiegels kan leiden tot belangrijke interventies. Tijdens de lessen wordt duidelijk welke beruchte veroorzakers van afwijkende elektrolytspiegels er zijn, hoe deze middelen dit kunnen veroorzaken en welke medicamenteuze interventies er gedaan kunnen worden om de elektrolytspiegels te corrigeren. Ook wordt dit gedeelte van de training o.a. duidelijk gemaakt aan de hand van laagdrempelige casuïstiek.

Wanneer je de training Nierfunctie en Labwaarden volgt doe je kennis en vaardigheden op over de volgende onderwerpen

 • Functioneren van nieren m.b.t. excretie van geneesmiddelen
 • De anatomie en functie van het nefron (in relatie tot medicatie)
 • Identificatie van patiënten met behoefte aan doseringscontrole
 • De voor- en nadelen van de verschillende formules voor het schatten van de GFR
 • De paradoxale protectieve werking van RAAS-remmers en de gevaren van NSAID’s m.b.t. de nierfunctie
 • Proactief optreden in gevallen waar de nierfunctie mogelijk overschat wordt
 • Interventies/doseringswijzigingen bij een verminderde nierfunctie (o.a. bij DOAC’s)
 • Herevaluatie van de nierfunctie
 • Het herkennen van bekende (zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze) veroorzakers van hypo- en hyperkaliëmien en hypo- en hypernatriëmien
 • Het voorkomen van afwijkende elektrolytspiegels
 • Het kunnen verklaren van afwijkende elektrolytspiegels in relatie tot het renine-angiotensine-aldosteron systeem (RAAS)
 • Medicamenteuze interventies om potentieel ernstige afwijkende natrium- en kaliumspiegels te corrigeren

Lestijden en start

Er zijn totaal 2 bijeenkomsten waarvan 1 klassikaal en 1 via webinar. Daarnaast is er een opgenomen les die je zelfstandig bekijkt. De lestijden zijn van 19.45 tot 22.00 uur. Er wordt telkens gestart in een bachelor groep. Soms is de startdatum nog niet duidelijk. Zodra die duidelijk is, vind je de datum met de lesdag onder het tabje Startdata.

De eerstvolgende gaat waarschijnlijk in september 2020 van start.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Stage maakt geen deel uit van de opleiding.

Certificaat

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het door SANA erkende certificaat Nierfunctie en Labwaarden.

De kosten van de opleiding Training Nierfunctie en Labwaarden van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld
 € 983,- 
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Inclusief
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in