Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Verkort HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd (3 jaar)

Niveau
HBO Bachelor
Duur
36 maanden
Lesweek
minimaal 1 keer per maand bijeenkomst daarnaast webinars
Erkenning
NVAO en OCW
Lesgeld
Lesgeld
per maand €450 of per jaar €4914

Het beroep

Als farmaceutisch consulent ben je de schakel tussen apotheker en apothekersassistenten. Je geeft, in samenspraak met de apotheker, zelfstandig invulling aan de farmaceutische patiëntenzorg in de (ziekenhuis) apotheek waar je werkt. Voor het vak van farmaceutisch consulent moet je zorgvuldig kunnen werken, goed kunnen samenwerken en het leuk vinden met mensen om te gaan.

Als farmaceutisch consulent hbo heb je vaardigheden en kennis opgebouwd om op een kwalitatieve en pro-actieve manier vorm te geven aan de farmaceutische patiëntenzorg. Je kunt als hbo farmaceutisch consulent werken in openbare-, poliklinische-, ziekenhuis- en dienstapotheken, binnen huisartspraktijken, bij een patiëntenvereniging en als docent van mbo opleidingen (apothekersassistent).

Dit betekent dat je bijvoorbeeld: 

Voor wie

Ben jij apothekersassistent met minimaal 2 jaar werkervaring en wil je graag doorgroeien in de apotheek of het ziekenhuis? Dan is de driejarige hbo Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent de juiste keuze. Beschik je niet over deze vooropleiding of werkervaring? Dan is de volwaardige bachelor tot Farmaceutisch Consulent misschien iets voor jou!

Heb je je diploma apothekersassistent maar nog niet de twee jaar werkervaring, kijk dan naar ons aanbod trainingen. Dit zijn onderdelen uit onze bachelor verkort opleiding, die je alvast kunt volgen.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

36 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de hbo Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd is een mbo 4- apothekersassistent diploma en een relevante werkplek van minimaal 16 uur in een apotheek met ten minste 2 jaar werkervaring als apothekersassistent vereist. Voldoe je hieraan dan kom je in aanmerking voor vrijstelling van het propedeusejaar waardoor de studie 3 jaar duurt.

Andere opleidingen

Wil je eerst een los onderdeel of training van de bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent volgen? Of wil je je als apothekersassistent danwel Farmaceutisch Consulent bij- of nascholen?

Kijk dan bij

Beschik je niet over de juiste vooropleiding of werkervaring? Dan is de volwaardige bachelor tot Farmaceutisch Consulent misschien iets voor jou!

Startdatum

De bachelor opleiding start twee- tot driemaal per jaar. De startdag op de site is tevens je lesdag. De lessen worden verzorgd van 18.45 uur tot 22.00 uur. Het merendeel van de lessen zijn thuis via live digitale lessen (webinars) te volgen. En er is minimaal 1 keer per maand een bijeenkomst in Utrecht. Ook deze zijn in de avonduren van 18.45 tot 22.00 uur.

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 06 september 2022

Erkende opleiding

De hbo Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De opleiding is vanaf 1 september 2017 opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 39209.

Inhoud

De apotheek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een organisatie waarin de individuele zorg voor de patiënt centraal staat. Uitvoering van farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort nu tot de kerntaken van de apotheek. FPZ vraagt echter niet alleen om kennisvermeerdering bij de apothekersassistent die hier een uitvoerende rol in vervult, maar ook om een functie die dit niveau overstijgt: de farmaceutisch consulent hbo.

Kerntaken van de afgestudeerde farmaceutisch consulent zijn:

 • Mede opstellen van FPZ-beleid;
 • Organiseren en verbeteren van FPZ, door een projectmatige aanpak;
 • Individueel begeleiden van patiënten met het gebruik van complexe medicatie;
 • Deskundigheidsbevordering van apothekersassistenten om hen toe te rusten voor FPZ;
 • Bewaken van de kwaliteitszorg;
 • Afstemming met zorgverleners uit andere disciplines.

Gedurende de opleiding tot farmaceutisch consulent komen vijf vakgebieden uitgebreid aan bod, die allen bijdragen aan het optimaliseren van de farmaceutische patiëntenzorg.

 • Medisch-farmaceutisch
 • Mens en communicatie
 • FPZ-management
 • Onderzoek
 • Praktijk

De studie wordt in het derde leerjaar afgesloten met een afstudeeronderzoek en een daarop volgend eindgesprek. In deze fase word je begeleid door een afstudeerbegeleider die ook werkzaam is in de praktijk. Het door jou uitgevoerde onderzoek presenteer en verdedig je in het eindgesprek.

In de studiegids staat per module aangegeven wat er van je verwacht wordt en hoe je je hierop moet voorbereiden. Elke module wordt afgesloten met een opdracht en/of een tentamen. De tentamens worden klassikaal in Utrecht afgenomen en de opdrachten lever je digitaal in bij de docent(en). De beoordeling en feedback krijg je, veelal digitaal, op korte termijn terug.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Naast de trimesters die je via de farmaceutisch consulent opleiding volgt, krijg je een programma dat je op je werkplek moet uitvoeren. Hiervoor is een werkleerplan beschikbaar. Bij aanvang van de studie farmaceutisch consulent krijg je een vaste studieloopbaancoach (SLC-er) toegewezen die je begeleidt en ondersteunt wanneer nodig.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent met graadtoevoeging Bachelor of Science (de titel BSc achter de naam).

De kosten van de opleiding Verkort HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd (3 jaar) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
kosten vanaf 2e herkansing
Lesmateriaal
ca. € 500, - boekenkosten voor hele opleiding
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in