Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent voltijd

Niveau
HBO Bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
2 vaste dagen per week:
Covid-proof op school
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO en OCW
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of €4.914 (jaar)

Het beroep

Als Farmaceutisch Consulent ben je spin in het web binnen de farmaceutische patiëntenzorg, oftewel de zorg voor patiënten met betrekking tot hun geneesmiddelengebruik. Je bent dé contact persoon in de multidisciplinaire samenwerking tussen apotheek en andere zorgverleners, voert consulten met patiënten en coördineert de kwaliteit van de zorg voor de patiënten.

Voor wie

Je weet als farmaceutisch consulent niet alleen alles over geneesmiddelen, maar leert ook over het menselijk lichaam, ziekteleer, preventie, de invloed van de aandoening op het leven van de patiënt en de zorgverlener-patiënt communicatie. Dit maakt jou de ideale gesprekspartner van patiënten, apothekers en andere zorgverleners uit een behandelteam. Daarbij ben je (mede) verantwoordelijk voor het op peil houden van kwaliteitszorg en het geven van voorlichtingen binnen de apotheek. Je bedenkt en organiseert zorgprojecten en begeleidt jouw team bij de uitvoer daarvan.

Wil jij het verschil maken in de zorg door deze te ontwikkelen en verbeteren en lijkt het je leuk om zowel met patiënten te werken als ook een team te begeleiden en samen te werken met verschillende zorgdisciplines? Dan is de Hbo bachelor Farmaceutisch Consulent zeker iets voor jou!

Ben jij al apothekersassistent met minimaal 2 jaar werkervaring en wil je graag doorgroeien in de apotheek of het ziekenhuis? Dan kun je de opleiding in 3 jaar en in deeltijd afronden! Kijk bij de Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd (3 jaar).

Waarom bij Capabel Hogeschool

Studieduur

48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de hbo bachelor Farmaceutisch Consulent is een Havo, Vwo of mbo 4-diploma vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder, dan kom je in aanmerking voor de 21+regeling. Heb je eerder een hbo opleiding gevolgd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Studievertraging MBO

Heb je door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen maar verwacht je wel voor 1 januari 2021 je MBO-4 diploma? Dan kun je bij ons gewoon starten met je HBO opleiding. Je moet dan wel alsnog in de loop van je studie je MBO 4 diploma halen om in aanmerking voor je propedeuse diploma te komen.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

Wil je eerst een los onderdeel of training van de bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent volgen? Of wil je je als apothekersassistent danwel farmaceutisch consulent bij- of nascholen?

Kijk dan bij

Startdatum

De bachelor opleiding start twee- tot driemaal per jaar. De startdag op de site is tevens je lesdag. De lessen worden verzorgd van 10.00 tot 16.00 uur.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
wo 01 september 2021

Erkende opleiding

De hbo bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De opleiding is vanaf 1 september 2017 opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 39209.

Inhoud

De apotheek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een organisatie waarin de individuele zorg voor de patiënt centraal staat. Uitvoering van farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort nu tot de kerntaken van de apotheek. FPZ vraagt echter niet alleen om kennisvermeerdering bij de apothekersassistent die hier een uitvoerende rol in vervult, maar ook om een functie die dit niveau overstijgt: de farmaceutisch consulent hbo.

Kerntaken van de afgestudeerde farmaceutisch consulent zijn:

 • Mede opstellen van FPZ-beleid;
 • Organiseren en verbeteren van FPZ, door een projectmatige aanpak;
 • Individueel begeleiden van patiënten met het gebruik van complexe medicatie;
 • Deskundigheidsbevordering van apothekersassistenten om hen toe te rusten voor FPZ;
 • Bewaken van de kwaliteitszorg;
 • Afstemming met zorgverleners uit andere disciplines.

Gedurende de opleiding tot farmaceutisch consulent komen vijf vakgebieden uitgebreid aan bod, die allen bijdragen aan het optimaliseren van de farmaceutische patiëntenzorg.

 • Medisch-farmaceutisch
 • Mens en communicatie
 • FPZ-management
 • Onderzoek
 • Praktijk

In de studiegids staat per module aangegeven wat er van je verwacht wordt en hoe je je hierop moet voorbereiden. Elke module wordt afgesloten met een opdracht en/of een tentamen. De tentamens worden klassikaal afgenomen en de opdrachten lever je digitaal in bij de docent(en). De beoordeling en feedback krijg je, veelal digitaal, op korte termijn terug.

De studie wordt in het vierde leerjaar afgesloten met een afstudeeronderzoek en een daarop volgend eindgesprek. In deze fase word je begeleid door een afstudeerbegeleider die ook werkzaam is in de praktijk. Het door jou uitgevoerde onderzoek presenteer en verdedig je in het eindgesprek.

Lestijden en frequentie

De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Afhankelijk of je deeltijd danwel voltijd wilt volgen zijn er 1 of 2 lesdagen.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Naast de modules die je via de farmaceutisch consulent opleiding volgt, krijg je een programma dat je op je stageplek moet uitvoeren. Hiervoor is een werkleerplan beschikbaar. Bij aanvang van de studie farmaceutisch consulent krijg je een vaste studieloopbaancoach (SLC-er) toegewezen die je begeleidt en ondersteunt wanneer nodig.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent met graadtoevoeging Bachelor of Science (de titel BSc achter de naam).

De kosten van de opleiding HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent voltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
kosten vanaf 2e herkansing
Lesmateriaal
ca. € 500, - boekenkostenper jaar
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in