Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Post HBO Arbeidsdeskundige

Niveau
HBO Master
Duur
12 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
NVvA en NVAO
Kosten
Kosten
€ 7.098,- of in termijnen

Het beroep

Je bent als Arbeidsdeskundige belast met uitvoering en onderzoek op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsdeskundigheid. Participatie is een sleutelwoord in je werk. Je houdt je bezig met vraagstukken die betrekking hebben op het voorkomen en het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid. Je kunt hierover oordelen en advies over geven. Je bent je ervan bewust dat je werkt in een sociaaljuridische omgeving. Je kunt wet- en regelgeving hanteren en polisvoorwaarden toepassen. Je weet professioneel om te gaan met risico’s, belangenconflicten en dilemma’s. Onderzoek en rapporteren maakt deel uit van je werk.

Voor wie

Als je erkend Arbeidsdeskundige wilt worden dan is de Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige van Capabel de beste keuze. De opleiding is actueel en wordt op meerdere plaatsen verzorgd.

Waarom bij Capabel

Studieduur

12 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de post HBO opleiding Arbeidsdeskundige is een HBO/WO-diploma of aangetoond EQF 6 niveau vereist.

Andere opleidingen

Ben je geïnteresseerd in werk op het snijvlak van zorg en arbeid en lijkt je de opleiding tot Arbeidsdeskundige te zwaar, dan zijn de volgende opleidingen wellicht de juiste keuze voor jou:

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
05 september 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
13 september 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
20 september 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
01 oktober 2018
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
22 augustus 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De post HBO opleiding Arbeidsdeskundige is onderdeel van de HBO Masteropleiding SZ (Croho 70135) en van HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236). De opleiding is erkend door Hobéon SKO en leidt tot het diploma Arbeidsdeskundige (AD).

Inhoud

In de opleiding verwerf je kennis en vaardigheden over de volgende onderwerpen:

  • Mens, arbeid en gezondheid en verzekeren
    20 EC
  • Re-integreren van werk naar werk
    5 EC
  • Arbeidsparticipatie
    5 EC

De 3 trimesters rond je telkens met een kennistoets af en je maakt over de hele opleiding 2 praktijkopdrachten en een reflectieopdracht. Over de arbeidsdeskundige onderwerpen krijg je vervolgens aan het einde van de opleiding een assessment. In het eerste trimester zijn wekelijks colleges (totaal 11) en hierna gemiddeld eens per 14 dagen. De studielast is verdeeld over het jaar.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding loop je onder begeleiding van een mentor 120 uur stage. Beoordeling van de stage maakt deel uit van het examen.

Diploma

Als je het examen van deze opleiding haalt, dan krijg je van Capabel Hogeschool een diploma tot Arbeidsdeskundige. Tevens ontvang je een cijferlijst met 30 ECTS. Dit diploma leidt tot vrijstelling voor die onderdelen in de HBO bacheloropleiding SZ -professional en in de HBO Masteropleiding SZ.

Tijd om te studeren

In 12 maanden tijd volg je gemiddeld 3 bijeenkomsten per maand. Daarnaast loop je 120 uur stage onder begeleiding van een mentor.

De kosten van de opleiding Post HBO Arbeidsdeskundige van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 7.098,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 650,-
Examens
Kosten landelijk arbeidsdeskundig assessment ca. €1.000,-
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in