Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Jobcoach (Noloc)

Niveau
HBO Bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
BVJC en Noloc
Kosten
Kosten
€ 3.604,- of in termijnen

Het beroep

Als Jobcoach werk je met kwetsbare mensen, arbeidsbeperkten en (zieke) werknemers Je probeert als Jobcoach het beste uit mensen te halen en support hen met het vinden naar een baan. Je begeleidt deze mensen in hun werk. Tegelijkertijd ondersteun je ook de werkgever in dit proces en werk je samen met andere professionals uit de keten. Je kunt als Jobcoach goed netwerken en werven, coachen, omgaan met belangenconflicten. Ook kun je de belasting- en belastbaarheid van je cliënt inschatten en loonwaardemetingen doen. Je bent in staan een participatieplan maken, die uit te voeren en hierover te rapporteren.

Voor wie

De korte HBO opleiding Jobcoach is bedoeld voor werkenden en niet-werkenden en gericht op beroepen bij een gemeente, arbodienst, HRM afdeling, re-integratiebedrijf, UWV, werkgever of een (eigen) adviespraktijk. Indien je een effectieve rol wil spelen in de coaching van arbeidsbeperkten of zieken dan is de het korte HBO programma Jobcoach van Capabel de juiste keuze.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO opleiding Jobcoach heb je een MBO4 of HAVO diploma nodig. En een relevante werk/stageplek. Indien opname in het Jobcoach register van Noloc Jobcoaches (voorheen het register van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland) wordt beoogd is daarvoor een HBO diploma of erkende aantoning van HBO denk en werkniveau een vereiste. Kijk hiervoor op de site van Noloc.

Andere opleidingen

Wil je je verder verdiepen in het vakgebied van inclusieve arbeidsorganisatie. Dan is de Post HBO opleiding Inclusieve Arbeidsorganisatie van Capabel een goed vervolg.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
17 december 2018
Lesrooster
Maandag
Lesdag
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
07 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
08 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
14 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
31 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
22 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
30 januari 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
09 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
19 december 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren
15 mei 2019
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De korte HBO opleiding Jobcoach is door Noloc en de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland erkend onder nummer JCOPL014. De opleiding is geaccrediteerd door Hobéon SKO. De inhoud van de korte HBO opleiding Jobcoach komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Masteropleiding SZ (Croho 70135).

Inhoud

De korte HBO opleiding Jobcoach wordt gegeven in de vorm van 2 leerprojecten waarin praktijkdossiers centraal staan. In de HBO opleiding Jobcoach richt je je op de elementen arbeid, zorg, recht, moraal & ethiek binnen de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking. Een flink deel van de opleiding ontwikkel je je coaching vaardigheden.

 • Doelgroepen en handicaps
 • Begeleidingsmethodieken
 • Arbeid en organisatie; belasting en belastbaarheid
 • Arbeidsmarkt en werkgeversbenadering
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en dilemma's
 • Ethiek; integriteit en onafhankelijkheid
 • Casemanagement
 • Gespreksvaardigheden
 • Oordeelsvorming en besluitvorming (BOB)
 • Omgaan met culturele diversiteit
 • Ondernemingsvaardigheden
 • Persoonlijk Leiderschap en persoonlijkheidstypering
 • Coachingsvaardigheden
 • Werkgeversbenadering en recruitment
 • Adviesvaardigheden
 • Zelfsturing in hulpverleningsgesprekken
 • Professioneel reflecteren

Je sluit de opleiding af met een beoordeling van een praktijk- en reflectieopdracht en mondeling examen. Over alle behandelde onderwerpen voer je aan het einde van de opleiding een eindexamengesprek.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Er wordt 12 uur per week aan stage/werk vereist in het werkveld van de jobcoach.

Diploma Jobcoach

Als je het examen van deze opleiding haalt dan krijg je het door Hobéon gecertificeerde Jobcoach diploma. Hobéon is de accrediterende organisatie voor NOLOC. De opleiding is erkend door Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland onder nummer JCOPL014. Het diploma wordt ook erkend door het UWV.

Daarnaast krijg je van Capabel Hogeschool een aantekening voor het behalen van 26 ECTS studiepunten. Deze studiepunten kunnen tot vrijstelling voor onderdelen in de HBO Bacheloropleiding SZ- professional leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Tijd om te studeren

De korte HBO opleiding Jobcoach is zo opgezet dat deze in een combinatie van werkcolleges en thuisstudie goed te halen is. Er zijn wekelijks colleges. Als je vragen hebt dan is op werkdagen de persoonlijk begeleider op afgesproken tijden, of per e-mail, bereikbaar.

De kosten van de opleiding Jobcoach (Noloc) van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
€ 4.004,-  € 3.604,-  10% korting
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van € 550,- € 495,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in