Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Master SZ Arbeidsdeskundige deeltijd

Niveau
Master
Duur
16 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag
middag/avond of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO, OCW en NVvA
Lesgeld
Lesgeld
16 maal €600 of ineens met korting

Het beroep

Je bent als Master SZ Arbeidsdeskundige belast met beleid, leiding of onderzoek op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsdeskundigheid. Participatie is een sleutelwoord in je werk. Je houdt je bezig met vraagstukken die betrekking hebben op het voorkómen en het herstellen van discrepanties tussen belasting en belastbaarheid. Je kunt hierover oordelen, adviseren en er ook beleid voor ontwikkelen. Je bent je ervan bewust dat je werkt in een sociaal-juridische omgeving. Je kunt wet- en regelgeving hanteren en polisvoorwaarden toepassen. Je weet professioneel om te gaan met risico’s, belangenconflicten en dilemma’s. Onderzoek en rapporteren maakt deel uit van je werk.

Voor wie

Als je op HBO-niveau werkt in het domein van sociale zekerheid/zorg of HRM en je hebt ambitie om je hierin verder te verdiepen. Dan is de Masteropleiding Arbeidsdeskundige SZ van Capabel Hogeschool een logische vervolgstap.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig zijn voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Wist je dat…

Het slagingspercentage van onze arbeidsdeskundige opleidingen boven de 90% ligt?

Studieduur

16 maanden, met kosteloze uitloop tot 24 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor toelating tot de deeltijd Masteropleiding SZ Arbeidsdeskundige heb je een HBO-/WO-diploma nodig. Mocht je dit niet hebben, maar wel over een HBO werk- en denkniveau beschikken, dan bestaat er een mogelijkheid toegang te krijgen tot de HBO Masteropleiding SZ Arbeidsdeskundige door middel van het Pre-Mastertraject. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je aan alle werkcolleges deelnemen via webinars. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus of mogelijk eerder zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de opleidings:

Andere opleidingen

Als je niet een hele HBO Masteropleiding wilt volgen maar alleen het beroepsdiploma Arbeidsdeskundige wilt halen, kies dan voor Post HBO-opleiding Arbeidsdeskundige. Ook is het mogelijk om alleen de Mastertitel SZ te halen. Kijk dan bij HBO Master SZ deeltijd.

En als je niet volledig aan de toelatingseis voldoet, dan kun je ook door te slagen voor de Pre Master SZ hieraan voldoen.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 12 januari 2021
do 29 oktober 2020
do 18 maart 2021
wo 28 oktober 2020
do 14 januari 2021
di 27 oktober 2020

Erkende opleiding

De HBO Masteropleiding SZ Arbeidsdeskundige bevat de door het ministerie van OCW erkende opleiding Master SZ. Deze opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder nummer 70135. De opleiding is daarnaast namens NVvA door Hobéon SKO geaccrediteerd. Bij succesvolle afronding ontvang je dus zowel een getuigschrift master SZ als het diploma arbeidsdeskundige. De opleiding sluit aan op de de meest recente beroepskwalificaties van de NVvA.

Inhoud

De opleiding wordt gegeven in de vorm van onderwijsleerprojecten (Leerprojecten) waarin praktijkdossiers centraal staan. De inhoud van de HBO Masteropleiding SZ Arbeidsdeskundige is opgedeeld in 3 Leerprojecten en een afstudeerproject. Het onderwerp Onderzoekvaardigheden is een belangrijk onderdeel van het HBO Masteronderwijs. Ook wordt aandacht besteed aan Externe en Internationale oriëntatie. Met de typische arbeidsdeskundige onderwerpen vormen zij de rode draad van de opleiding. In de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen binnen de aangegeven thema’s aan bod.

 • Arbeidsdeskundig
  20 EC
 • Re-integreren van werk naar werk
  20 EC
 • Arbeidsparticipatie
  20 EC
 • Afstuderen
  20 EC

Je krijgt ter afsluiting van de opleiding per Leerproject (trimester) een kennistoets, een praktijk- en reflectieopdracht en de beoordeling van het afstudeerproject. Over alle arbeidsdeskundige onderdelen krijg je een afsluitend assessment.

Stage / beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming vindt plaats door middel van de uitvoering van praktijkopdrachten en het afstuderen. We vereisen hiervoor een relevante stage/werkplek van 12 uur per week.

Diploma arbeidsdeskundige en getuigschrift master SZ

Als je de opleiding succesvol afrondt, ontvang je een diploma met 60 EC op HBO-masterniveau. Je verwerft het getuigschrift master SZ met de graadaanduiding master of laws (de titel LLM achter de naam). Daarnaast ontvang je het NVvA-erkende diploma arbeidsdeskundige, met 11 EC op HBO-bachelorniveau.

Tijd om te studeren

De gemiddelde tijdsbesteding inclusief werkcolleges, thuisstudie en examen(s) en exclusief beroepspraktijkvorming en opdrachten bedraagt 2 dagen per week. Je volgt drie collegetrimesters van 11 weken, met 1 lesdag/avond per week. In ieder trimester zijn steeds twee lesvrije weken voorafgaand aan het examen ingepland. De uitvoering van de opdrachten kun je zelf plannen en daaraan werk je gemiddeld 1 tot 2 dagen per week. Het afstuderen is in combinatie met je laatste beroepspraktijkvorming. Loopt je studie uit, dan kun je binnen de Algemene Voorwaarden kosteloos verlengen.

De kosten van de opleiding Master SZ Arbeidsdeskundige deeltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 8.727,- 
Lesgeld in termijnen
16 termijnen van  € 600,-
Examens
Kosten landelijk arbeidsdeskundig assessment €1.000,- per kans
Lesmateriaal
Boeken ca. €650,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in